Analiza reglementărilor privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR) – 2. Explicații prealabile

Analiza reglementărilor privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR) – 2. Explicații prealabile

 

Pentru a înțelege aplicabilitatea noului Regulament (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR), vom defini în continuare termenii folosiți în acesta:

 

 • „Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
 • „Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ştergerea sau distrugerea.
 • Consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.
 • Operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Acestea reprezintă doar o prezentare schematică și succintă a prevederilor noului Regulament GDPR. Pentru orice întrebări sau clarificări, vă rugăm să ne contactați prin email la office@paulopol.ro.

Cum vă putem ajuta pentru implementarea corectă a GDPR

Enumerăm în continuare doar câteva exemple de servicii de care puteți să beneficiați din partea Firmei de Avocatură Paulopol Attorneys and Counselors prin externalizarea serviciilor Data Protection Officer (DPO), pentru implementarea corectă a GDPR:

 1. Consultanță specializată privind protecția datelor cu caracter personal.
 2. Redactarea sau revizuirea politicilor interne și normelor de protecție a datelor.
 3. Opinii juridice privind măsurile care trebuie adoptate pentru a fi în concordanță cu prevederile legale.
 4. Audit în protecția datelor pe baza analizei tuturor regulamentelor de funcționare și a politicilor interne practicate.
 5. Redactarea codurilor de conduită.
 6. Consultanță privind managementul bazelor de date.
 7. Redactarea politicilor de transfer al bazelor de date.
 8. Redactare și consultanță privind implementarea politicilor referitoare la protecția datelor personale ale angajaților.

Acestea reprezintă doar o o parte din serviciile pe care vi le putem oferi pe subiectul GDPR. Pentru detalii și asistență juridică, vă rugăm să ne contactați prin email la office@paulopol.ro.