Modificări relevante ale legii cu privire la asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale – Prima parte

Modificări relevante ale legii cu privire la asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale – Prima parte

Începand cu data de 1 ianuarie 2018 au intrat în vigoare modificările Legii nr. 346/2002 cu privire la asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, adoptate prin OUG 103/2017.

Principalele modificări legislative se referă la următoarele aspecte:

  1. Concret, de la data de 01.01.2018, nu se mai încheie contracte individuale de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, raporturile de asigurare fiind rezultate doar din temeiul legii.
  2. În prezent, alte persoane în afara celor care sunt angajate cu contract de muncă, cum sunt: asociatul unic, asociații comanditari sau acționari, membrii ai asociației familiale, persoane autorizate care desfășoară activități independente, persoane angajate în instituții internaționale, proprietari de bunuri sau arendași de suprafețe agricole și forestiere, membrii ai societăților agricole, alte persoane interesate care nu au încheiate raporturi de muncă cu o unitate angajatoare – nu se mai pot asigura în condițiile prezentei legi cu privire la asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale.
  3. De asemenea, angajatorul nu mai are obligația de a comunica asiguratorului, printr-o declarație pe proprie răspundere, domeniile de activitate ale firmei în conformitate cu clasificarea activităților din economia națională (CAEN), numărul de angajați, fondul de salarii și alte informații solicitate după caz.
  4. Potrivit vechilor dispoziții ale legii în cauză, angajatorul avea obligația de a comunica asiguratorului, printr-o declarație pe propria răspundere, domeniul de activitate conform clasificării activităților din economia națională – CAEN, numărul de angajați, fondul de salarii, precum și orice alte informaţii solicitate în acest scop.

Modificările legislative prezentate anterior sunt obligatorii de la data de 1 ianuarie 2018 și se mențin în vigoare până la apariția unor alte modificări.

Vom continua acest subiect în articolul publicat aici pe site miercuri, 7 martie 2018.