Modificări relevante ale legii cu privire la asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale – Partea a doua

Modificări relevante ale legii cu privire la asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale – Partea a doua

 

Continuăm astăzi subiectul abordat în articolul publicat aici pe site pe 5 martie 2018 și vă informăm despre modificările Legii nr. 346/2002 cu privire la asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, adoptate prin OUG 103/2017, modificări care au intrat în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2018.

 

Principalele modificări legislative se referă la următoarele aspecte:

  1. În privința indemnizației pentru incapacitatea temporară de muncă, aceasta va fi calculată și plătită de către angajator, care o recuperează ulterior de la casa teritorială de pensii, pe baza documentelor justificative, din sumele prevăzute în bugetul asigurărilor sociale de stat pentru asigurarea la accidente de muncă și boli profesionale.
  2. Recuperarea indemnizației menționate anterior se poate realiza în termen de 90 de zile de la data confirmării caracterului de muncă al accidentului sau bolii, după caz.
  3. Baza de calcul al indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, pentru reducerea timpului de muncă sau pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, se determină ca medie a câștigurilor brute definite conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, realizate lunar de către asigurat, din salarii sau venituri asimilate salariilor, în ultimele 6 luni anterioare primei zile de concediu medical.
  4. Ordonanța de lege modificatoare aduce noutăți și în ceea ce privește acordarea biletelor de tratament subvenționate prin casele județene de pensii.
  5. Astfel, în vederea reabilitării medicale și recuperării capacității de muncă, victimelor accidentelor cărora nu li se recomandă programe individuale de recuperare, biletele de tratament se acordă în baza unei recomandări medicale emise de medicul curant.
  6. Și din punct de vedere al contravențiilor aplicate, se aduc modificări. Astfel, constituie fapte contravenționale: refuzul nejustificat al angajatorului de plată a indemnizațiilor, precum și calculul și plata eronata a acestora. Aceste fapte contravenționale sunt sancționate cu amendă între 2500 – 5000 de lei.

Modificările legislative prezentate anterior sunt obligatorii de la data de 1 ianuarie 2018 și se mențin în vigoare până la apariția unor alte modificări.