Cui se aplică sistemul plății defalcate a TVA

Cui se aplică sistemul plății defalcate a TVA

Legea nr. 275/2017 modifică sistemul de plată defalcată a TVA, aprobat prin OG nr. 23/2017. Actul normativ a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.

Vor aplica în mod obligatoriu sistemul de plată defalcată a TVA persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, dacă au debite restante pentru TVA la data de 31 decembrie 2017 și nu au plătit datoria la buget până la data de 31 ianuarie 2018.

 

Prin datorii restante reprezentând TVA înțelegem sume mai mari de 15 000 lei pentru contribuabilii mari, mai mari de 10 000 lei pentru contribuabilii mijlocii și 5 000 pentru contribuabilii mici. 

Vor aplica, de asemenea, sistemul de plată defalcată a TVA cu 1 ianuarie 2018 persoanele înregistrate în scopuri de TVA care s-au aflat la 31 decembrie 2017 în sfera de aplicare a legislației privind insolvența. În cazul în care se regăsesc în situația de neachitare a TVA restantă existentă la data de 31 decembrie 2017, intrarea în sistemul de plată defalcată a TVA se va face cu data de 1 martie 2018.

Astfel, putem identifica următoarele situații:

  1. Dacă la 31 decembrie 2017, o societate a înregistrat restanțe reprezentând TVA în cuantum mai mare decât sumele menționate anterior, iar datoria s-a plătit până la 31 ianuarie 2018, atunci această societate nu are obligația aplicării mecanismului plății defalcate a TVA.
  2. Dacă la 31 decembrie 2017, o societate a înregistrat restanțe reprezentând TVA în cuantum mai mare decât sumele menționate anterior, iar datoria nu a fost achitată până la 31 ianuarie 2018, atunci această societate are obligația aplicării acestui mecanism începând cu 1 martie 2018.
  3. Dacă începând cu 1 ianuarie 2018, o societate înregistrează restanțe reprezentând TVA în cuantum mai mare decât sumele menționate anterior, iar datoria este neachitată în termen de 60 de zile de la scadență, atunci aceasta va aplica mecanismul plății defalcate a TVA începând cu data de 1 a celei de-a doua luni următoare împlinirii termenului de 60 de zile.

O societate înregistrată în scopuri de TVA care nu se află în niciuna din situațiile menționate anterior și care practic nu este obligată să aplice acest mecanism, are obligația să plătească TVA defalcată furnizorului său de bunuri și/sau servicii care aplică mecanismul plății defalcate a TVA. Astfel, un beneficiar va achita unui furnizor care aplică mecanismul plății defalcate a TVA contravaloarea TVA aferentă achizițiilor de bunuri/servicii în contul de TVA comunicat de furnizor.

Sunt exceptate de la această regulă:

  • plățile efectuate cu numerar
  • cele efectuate prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau substitutelor de numerar
  • plățile care nu se efectuează direct de beneficiar către furnizor
  • plățile care se efectuează în natura
  • plățile efectuate prin compensare.