Procedura plății defalcate a TVA

Obligația de a comunica contul de TVA beneficiarilor săi revine furnizorului care aplică mecanismul plății defalcate a TVA. Dacă furnizorul nu comunică contul său de TVA beneficiarului, atunci beneficiarul are obligația să achite TVA aferentă achizițiilor în contul de TVA al furnizorului deschis la Trezoreria Statului, iar furnizorul va fi sancționat conform legii cu amendă cuprinsă între 2 000 lei si 4 000 lei. Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA poate fi consultat accesând următorul linkhttps://www.anaf.ro/RegPlataDefalcataTVA/

În cazul în care beneficiarul achită parțial o factură în care sunt înscrise mai multe cote de TVA și/sau mai multe regimuri de impozitare, acesta este obligat să aloce sumele plătite cu prioritate pentru operațiunile supuse regimului normal de taxare (19%), în ordinea descrescătoare. Excepție de la această regula este cazul în care se face mențiunea că suma achitată va fi alocată unei anumite părți din factură.

Dacă o societate înregistrată în scopuri de TVA achită TVA aferentă achizițiilor de la un furnizor care aplică acest mecanism într-un alt cont decât contul de TVA, plata eronată poate fi corectată:

  1. în termen de 7 zile de la data efectuării plății eronate, caz în care fapta nu constituie contravenție
  2. începand cu cea de-a 8- a zi lucrătoare de la data efectuării plății eronate, caz în care fapta constituie contravenție si va fi sancționată cu o penalitate de 0,06% pe zi din suma plătită eronat începând cu ziua efectuării plății eronate până la data corectării acesteia.

Corecția TVA care a fost achitată de către un beneficiar înregistrat în scopuri de TVA unui furnizor care aplică mecanismul plății defalcate a TVA, poate fi efectuată opțional de către furnizor prin transferul contravalorii TVA respective din contul în care a fost încasată greșit în contul său de TVA.

În concluzie, atât o societatea înregistrată normal în scopuri de TVA, cât și o societate care a obținut un cod special de TVA, sunt obligate să efectueze plata defalcată a TVA pentru achizițiile efectuate de la furnizorii care aplică mecanismul plății defalcate a TVA. Practic, unei societăți care este înregistrată în scopuri de TVA îi revine sarcina de a verifica dacă furnizorul său aplica mecanismul plății defalcate a TVA pentru a efectua plățile către acesta în mod corespunzător.

De asemenea, o societatea înregistrată în scopuri de TVA normal (pe art. 316 Cod Fiscal) ar trebui să își îndeplinească obligațiile de plată în ceea ce privește TVA către bugetul de stat la timp, astfel încât să nu devină obligată să aplice mecanismul plății defalcate a TVA și implicit să își deschidă și să utilizeze un cont de TVA.