Factura storno pentru regularizarea facturii de avans

Factura storno pentru regularizarea facturii de avans

În cazul în care compania a încasat sume în avans, ea este obligată să emită o factură către beneficiarul bunurilor/serviciilor cel târziu până în cea de-a 15-a zi lucrătoare a lunii următoare celei în care a încasat avansul, excepție făcând cazul în care factura a fost deja emisă.

În cazul în care se emite o factură pentru contravaloarea integrală a livrării bunurilor/serviciilor, se realizează regularizarea facturii de avans, adică stornarea acesteia. Ea se poate face fie printr-o factură diferită, fie pe aceeași factură pe care se evidențiază valoarea totală a bunurilor/serviciilor.

Când nu putem storna o factura fiscală?

O factură nu poate fi stornată pe motiv de neplată a facturilor, dacă mărfurile sau serviciile au fost livrate/prestate.

Ce reprezintă anularea facturilor fiscale și când se face?

Anularea se face în situația în care factura nu a fost transmisă la beneficiar și se emite un nou document cu informațiile corecte. Ea se face doar în cazul în care factura a fost emisă în mod eronat.