Schimbări legislative în materia angajării forței de muncă străine – Partea 1

Schimbări legislative în materia angajării forței de muncă străine – Partea 1

Începem astăzi o serie de articole în care vom rezuma modificările principale ale legislației în acest domeniu, cu efect începând din 10 noiembrie 2018.

OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România este modificată actualmente în sensul următor:

1. Informarea autorităților cu privire la schimbările intervenite în situația străinului

Companiile care angajează străini (denumite și „entități-gazdă”) sunt acum obligate să informeze formațiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări cu privire la încetarea sau suspendarea raportului de muncă cu străinul, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. Nerespectarea acestei obligații constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 1 500 lei și 3 000 lei.

2. Interdicții la intrarea străinilor pe teritoriul României

Organele poliției de frontieră pot să nu permită intrarea străinilor pe teritoriul României dacă au săvârșit, cu intenție, pe teritoriul României ori în străinătate, infracțiuni pentru care li s-a aplicat o pedeapsă privativă de libertate mai mare de 3 ani.

3. Suportarea unor cheltuieli

În cazul în care străinul care a fost acceptat în contextul încheierii unui acord de formare profesională a rămas pe teritoriul României după ce i-a încetat dreptul de ședere, compania care l-a angajat are, în decurs de 6 luni după ce a încetat contractul de formare profesională, obligația de a suporta cheltuielile de executare a măsurilor de îndepărtare a străinului.

4. Revocarea dreptului de ședere temporară

Oficiul Român pentru Imigrări revocă, prin decizie motivată, dreptul de ședere temporară atunci când entitatea-gazdă face obiectul unei proceduri de lichidare sau nu derulează nicio activitate economică.