Schimbări legislative în materia angajării forței de muncă străine – Partea 2

Schimbări legislative în materia angajării forței de muncă străine – Partea 2

Ordonanța 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România este modificată în următorul sens:

1. Eliberarea avizului de angajare

a) Angajatorul care urmează să primească străini trebuie să nu fi fost sancționat pentru primirea la muncă a unui străin fără aviz de angajare sau detașare sau cu ședere ilegală sau pentru primirea la muncă a unei persoane fără încheierea unui contract individual de muncă sau fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidență a salariaților, în ultimele 6 luni anterioare soluționării cererii (în forma anterioară a Ordonanței de Guvern era vorba despre un termen de 3 ani anteriori soluționării cererii, nu de 6 luni).

b) Pentru eliberarea avizului de angajare pentru lucrători permanenți, angajatorul trebuie să fi depus diligențe pentru ocuparea locului de muncă vacant de către un cetățean român, de către un cetățean al unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, de către un cetățean al Confederației Elvețiene sau de către un străin titular al dreptului de ședere pe termen lung pe teritoriul României.

Chiar dacă această obligație exista și înainte de modificările legislative, actualmente dovada îndeplinirii acestei condiții se va face prin:

  • dovada publicării prin mijloace de informare în masă din România a unui anunț pentru ocuparea locului de muncă vacant;
  • copia procesului-verbal întocmit de angajator din care să rezulte efectuarea selecției realizată pentru ocuparea locului de muncă vacant, ca urmare a publicării anunțului prevăzut mai sus, precum și faptul că străinul pe care angajatorul intenționează să îl încadreze pe locul de muncă vacant îndeplinește condițiile de pregătire profesională și experiență în activitate prevăzute de legislația în vigoare pentru ocuparea acelui loc de muncă.

La eliberarea avizelor de angajare/detașare, angajatorul/ beneficiarul prestării de servicii plătește un tarif în lei, echivalent a 100 euro (anterior 200 euro) raportat la cursul oficial al Băncii Naționale a României la data efectuării plății. Pentru eliberarea avizului de angajare pentru lucrători sezonieri ori în cazul aplicării art. 17 sau 18 (situații speciale), angajatorul plătește un tarif în lei, echivalent a 25 euro (anterior 50 euro) raportat la cursul oficial al Băncii Naționale a României la data efectuării plății.