Schimbări legislative în materia angajării forței de muncă străine – Partea 4

Schimbări legislative în materia angajării forței de muncă străine – Partea 4

4. Contravenții

Au fost introduse două noi contravenții, și anume:

  • Împiedicarea în orice mod a lucrătorilor Inspectoratului General pentru Imigrări să exercite, total sau parțial, controlul asupra angajatorilor potrivit competențelor legale prin orice acțiune sau inacțiune a conducătorului unității, a reprezentantului legal, a unui angajat, prepus ori a altei persoane aflate în locațiile supuse controlului, cu amendă de la 5 000 lei la 10 000 lei;
  • Nerespectarea de către conducătorul unității supuse controlului sau reprezentantul legal al acestuia a obligației de a pune la dispoziția lucrătorilor Inspectoratului General pentru Imigrări, în termenul stabilit de aceștia, documentele și informațiile solicitate, necesare finalizării controlului, cu amendă de la 1 500 lei la 3 000 lei.

Restul modificărilor legislative se referă la viza de lungă ședere și la dreptul de ședere temporară pentru studii sau pentru cercetare științifică, încadrarea în muncă a străinilor ca lucrători stagiari, încadrarea în muncă a străinilor ca lucrători înalt calificați, vizita minorului neînsoțit, soluționarea cererilor de viză, anularea sau revocarea vizei și încadrarea lucrătorilor au pair.

Menționăm, de asemenea, că este în vigoare Legea nr. 6/1996 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital.