Majorarea salariului minim brut garantat

 

Guvernul a aprobat actul normativ prin care salariul minim brut garantat la plată este majorat.

Actul normativ reglementează salariul, aplicabil de la 1 ianuarie 2019, corespunzător unei luni de muncă cu program normal, în medie de 167,333 ore.

Salariul se stabilește diferențiat, astfel:

  1. Suma de 2 080 lei pentru persoanele care nu au studii superioare;
  2. Suma de 2 350 lei pentru persoanele încadrate în funcții ce impun nivel de studii superioare, iar aceste persoane înregistrează o vechime în câmpul muncii în domeniul respectiv de minim 1 an.

Câteva explicații

Dacă o persoană a absolvit o facultate și are o vechime în câmpul muncii mai mare de 1 an, nu beneficiază în mod automat de un salariu minim brut de 2 350 lei, dacă este încadrată în altă activitate decât domeniul în care a absolvit studiile superioare. De exemplu, o persoană este inginer, a absolvit Facultatea de Construcții și efectuează activitate de Marketing – clienți într-un departament de ofertare. Pentru această situație, nu este impus salariul minim majorat.

Din analiza textului normativ, observăm faptul că funcția prestată trebuie să impună obligația de a avea studii superioare.  De exemplu, dacă într-un birou de contabilitate, pentru funcția de contabil se solicită studii medii, conform Clasificației ocupațiilor din România, iar această funcție este realizată de un economist absolvent de studii superioare, nici în această situație nu este impus salariul minim majorat.

Tot din analiza temeiului normativ, observăm că salariul minim majorat reprezintă o excepție aplicată doar pentru plata acelor persoane cu vechime mai mare de 1 an, pentru care funcția presupune studii superioare. Acest lucru înseamnă că pentru alte obligații legale, generate de utilizarea salariului minim, aceste obligații se vor raporta la suma de 2 080 lei. În acest context, dacă nu se va modifica Codul fiscal, contribuțiile la asigurările sociale – pensii și sănătate, datorate de persoane fizice pentru venituri de natură extrasalarială în anul 2019, se vor determina prin aplicarea cotelor și procedurilor existente la suma de 2 080 lei.

Legiuitorul utilizează sintagma ”salariu minim garantat în plată existent la data depunerii Declarației unice”, iar dacă depunerea declarației se va face până la o nouă modificare a salariului minim, atunci aceste asigurări sociale, când se datorează, se vor raporta la suma de 2 080 lei. De exemplu, o persoană fizică care realizează venituri din activități independente, se va raporta în anul 2019 la plafonul de 2 080 lei x 12 luni = 24 960 lei, pentru a verifica dacă se încadrează la plata asigurărilor sociale în acest an.

Desigur, suma de 2 080 lei se va avea în vedere pentru contractele cu timp parțial când nu există o excepție, la determinarea asigurărilor sociale pentru funcțiile care nu presupun studii superioare.

Dacă funcția presupune existența unor studii superioare, cum ar fi funcția de contabil-șef într-o societate mică, la care contabilitatea este ținută prin contract de muncă cu timp parțial, și nu există o exceptare, atunci asigurările sociale vor fi recalculate la suma de 2 350 lei.

Notă: posibilitatea existenței unor salarii minime diferențiate în funcție de studii și vechime, a fost aprobată prin OUG nr. 96/2018, care modifică Codul muncii.