Alte informații importante referitoare la majorarea salariului minim brut garantat

Alte informații importante referitoare la majorarea salariului minim brut garantat

Nerespectarea dispozițiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe țară constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 300 lei la 2 000 lei (art.260 alin.(1) lit.a) din Codul muncii).

Potrivit art.4 alin.(3) din HG nr.905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților, (REVISAL), orice modificare a salariului de bază lunar brut, indemnizațiilor, sporurilor, precum și a altor adaosuri, astfel cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă sau, după caz, în contractul colectiv de muncă, se transmite în registru în termen de 20 de zile lucrătoare de la data producerii modificării. Excepție fac situațiile în care modificarea se produce ca urmare a unei hotărâri judecătorești, când transmiterea în registru se face în termen de 20 de zile lucrătoare de la data la care angajatorul a luat cunoștință de conținutul acesteia.

Netransmiterea majorării salariului minim în registru în termenul prevăzut menționat anterior constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5 000 lei la 8 000 lei (art.8 alin.(2) lit.e) din HG nr.905/2017).

Astfel, majorarea salariului minim brut pe țară garantat în plată este o modificare prevăzută în mod expres de lege, iar angajatorii care au salariați plătiți cu salariul minim brut pe țară au obligația legală de a raporta majorarea salariului în registrul general de evidență a salariaților în baza unui document, de regulă act adițional. În practică se folosește și decizia colectivă de majorare a salariului minim.

Actul adițional se întocmește în situația modificării unor elemente ale contractului individual de muncă, prin acordul părților. Chiar dacă majorarea salariului minim este o modificare prin efectul legii, caz în care nu este necesară îndeplinirea formalității de încheiere a unui act adițional la contractul de muncă, majorarea salariului minim prin act adițional este soluția recomandată de noi, întrucât prezintă mai puține riscuri în cazul unui control, poate fi utilă pentru salariați (în relația cu banca, de exemplu) și păstrează confidențialitatea salariului, respectând și prevederile Regulamentului GDPR.

Decizia colectivă este o altă modalitate de majorare a salariului minim, folosită mai ales de societățile cu un număr mare de salariați, prin intermediul căreia angajatorul aduce la cunoștința salariaților încadrați cu salariul minim brut pe țară majorarea salariului prin efectul legii. În această situație însă intervine problema confidențialității salariului.

Referitor la termenul de transmitere a registrului către ITM, indiferent că se întocmesc acte adiționale de majorare a salariului sau decizii colective, termenul este de 20 de zile lucrătoare de la data de 1 ianuarie 2019, ultima zi de transmitere a registrului fiind 31 ianuarie 2019.

Majorarea salariului, chiar dacă se transmite în Revisal în termen de 20 de zile de la data producerii modificării, trebuie adusă la cunoștința salariatului anterior producerii modificării, pentru a respecta obligația angajatorului de informare a salariaților, obligație prevăzută la art.17 alin.(1) și (2) dar și alin.(5) din Codul muncii.

Din fericire, la calculul amenzilor rutiere și în anul 2019, punctul de amendă este de 145 lei și nu s-a actualizat la nivelul salariului minim brut în țară, conform art. IX din OUG nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea şi completarea unor acte normative.