Reglementarea pauzei de masă conform Codului muncii

Reglementarea pauzei de masă conform Codului muncii

Potrivit prevederilor art. 134 alin.(1) din Codul muncii republicat, cu modificările și completările ulterioare, în cazurile în care durata zilnică a timpului de muncă este mai mare de 6 ore, salariații au dreptul la pauză de masă și la alte pauze, în condițiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern.

Iar la alin.(3) de la articolul menționat aflăm că pauzele, cu excepția dispozițiilor contrare din contractul colectiv de muncă aplicabil și din regulamentul intern, nu se vor include în durata zilnică normală a timpului de munca.

Codul muncii nu prevede o durată minimă a pauzei de masă. Ca excepție, o durată minimă a pauzei de masă este stabilită în cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani. În scopul protecției, securității și sănătății lor, aceștia beneficiază de o pauză de masă de cel puțin 30 de minute, în cazul în care durata zilnică a timpului de muncă este mai mare de 4 ore și jumătate (art. 134 alin. (2) din Codul muncii).

Prin urmare, în cazurile în care durata zilnică a timpului de muncă este mai mare de 6 ore, salariații au dreptul la pauză de masă în condițiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern. Modul de acordare și durata pauzei de masă se stabilesc intern, prin contractul colectiv de muncă sau prin regulamentul intern, în funcție de specificul activității. În mod normal, pauza de masă nu se include în durata zilnică normală a timpului de muncă. Însă prin dispoziție contrară, favorabilă salariaților, prevăzută în contractul colectiv sau în regulamentul intern, pauza de masă poate fi inclusă în timpul normal de muncă. În această situație, salariatul va fi pontat 8 ore, deși el a beneficiat și de pauza de masă.