Modificări ale Codului de procedură fiscală

Modificări ale Codului de procedură fiscală

În anumite condiții, băncile, notarii, avocații, contabilii, asociațiile și comercianții sunt obligați să dea acces Fiscului la informații și documente în legătură cu clienții, relațiile de afaceri și evidențele tranzacțiilor, reiese dintr-o ordonanță de urgență a Guvernului intrată recent în vigoare. Prevederea nu exista până acum în legislație – este o obligație legală nouă.

Este vorba despre Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018, care a modificat, printre altele, și Codul de procedură fiscală. Aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial pe 29 decembrie 2018 și deja se aplică de la acel moment.

Documentul prevede introducerea unui nou articol în Codul de procedură fiscală referitor la accesul Fiscului la informații în legătură cu combaterea spălării banilor. Mai precis, entități precum băncile, notarii, contabilii, avocații, asociațiile și comercianții sunt obligate să dea acces, la cerere, la anumite informații și documente.

„Entitățile raportoare care intră sub incidența legislației pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului pun la dispoziția organului fiscal central, la cerere, în cadrul termenului de păstrare prevăzut de lege, informații și documente (…)”, scrie în ordonanță, făcându-se referire la:

  • mecanismele și procedurile în baza cărora se aplică măsuri de precauție privind clientela;
  • identificarea clientului și a beneficiarului real;
  • evaluarea scopului și naturii dorite a relației de afaceri;
  • monitorizarea relației de afaceri;
  • evidențele tranzacțiilor.

Prevederea este complet nouă, având în vedere că aceasta nu exista până acum în legislație.