Transportul angajaților la și de la locul de muncă – tratament fiscal

Transportul angajaților la și de la locul de muncă – tratament fiscal

  1. Transportul angajaților în aceeași localitate

Conform precizărilor din Codul Fiscal, art. 76 alin. (4) lit. a) și art. 142 lit. b), cheltuielile cu transportul angajaților la și de la locul de muncă, astfel cum este prevăzut în contractul individual de muncă (CIM), nu sunt impozabile și nu intră în baza de calcul a contribuțiilor sociale.

Condiția pentru aplicarea acestor precizări este aceea ca în CIM să se menționeze faptul că se va deconta transportul angajaților la și de la locul de muncă.

  1. Transportul angajaților în altă localitate

Potrivit art. 76 alin. (4) lit. g) din Codul Fiscal, nu sunt impozabile și nu intră în baza de calcul a contribuțiilor sociale, cheltuielile de deplasare pentru transportul între localitatea în care angajații își au reședința și localitatea unde se află locul de muncă al acestora, în situațiile în care nu se asigură locuință sau nu se suportă contravaloarea chiriei, conform legii.

Aceste cheltuieli de transport trebuie justificate prin întocmirea de către salariat a unor foi de parcurs din care să rezulte numărul de kilometri parcurși la și de la locul de muncă.

 

 

Sursă informații: www.contzilla.ro