Formularul 107 ANAF pentru sponsorizări

Formularul 107 ANAF pentru sponsorizări

Având în vedere că ANAF a aprobat modelul și conținutul formularului 107 care reprezintă “Declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/ mecenatului/ burselor private” și care a intrat în vigoare de la data de 25 iulie 2018 pentru firmele care efectuează sponsorizări, au activitate de mecenat sau acordă burse private, iar acestea beneficiază de anumite facilități fiscale, este important să știți că modificările legislative obligă aceste companii să depună o declarație cu privire la cine sunt beneficiarii sponsorizării.

Declarația 107 este informativă, iar nedepunerea la termen a formularului este sancționată cu amendă de la 12 000 lei la 14 000 lei pentru firmele din categoria contribuabililor mijlocii și mari și cu amendă de la 2 000 lei la 3 500 lei pentru celelalte persoane juridice.

Declarația se va depune de către următoarele categorii de contribuabili:

  • contribuabilii plătitori de impozit pe profit;
  • contribuabili care datorează impozit specific și care plătesc și impozit pe profit;
  • contribuabilii, plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

În ceea ce privește termenul de depunere a declarației 107, se diferențiază mai multe cazuri, pe care vi le prezentăm în continuare.

1. Contribuabilii, plătitori de impozit pe profit care efectuează sponsorizări și / sau acte de mecenat sau acordă burse private au obligația de a depune declarația informativă până la termenul de depunere a declarației anuale de impozit pe profit, respectiv:

a) până la data de 25 martie inclusiv a anului următor, respectiv până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor în cazul contribuabililor prevăzuți la art.41 alin.(5) lit.a) și b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

b) până la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat, cu excepția contribuabililor prevăzuți la art.41 alin.(5) lit.a) și b) care depun declarația până la data de 25 a celei de-a doua luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat, în cazul contribuabililor care intră sub incidența prevederilor art.16 alin.(5) din Legea nr.227/2015;

c) până la data depunerii situațiilor financiare, în cazul persoanelor juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă cu lichidare;

d) până la închiderea perioadei impozabile, în cazul persoanelor juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare.

2. Contribuabilii, plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care efectuează sponsorizări, potrivit legii, au obligația de a depune declarația informativă până la următoarele termene:

a) până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor;

b) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare ultimului trimestru pentru care datorează impozit pe veniturile microîntreprinderilor, în situațiile prevăzute la art.48 alin. (3^1) și art.52 din Codul fiscal;

c) până la data depunerii situațiilor financiare, în cazul persoanelor juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă cu lichidare;

d) până la închiderea perioadei impozabile, în cazul persoanelor juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare.

În cazul în care plătitorul corectează declarația depusă, declarația rectificativă se întocmește pe același model de formular, înscriind „X” în spațiul special prevăzut în acest scop.

Formularul se completează cu ajutorul programului de asistență și se trimite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Este important de reținut faptul că depunerea declarației 107 se va realiza doar electronic. Actul normativ analizat permite depunerea de declarații rectificative.