Dividende – distribuire anticipată și impozitare

Dividende – distribuire anticipată și impozitare

Începând cu data de 15 iulie 2018, legislația românească permite, opțional, repartizarea de dividende aferente anului în curs și trimestrial, nu doar anual cum era prevăzut anterior.

Modificările cu privire la distribuirea dividendelor trimestrial au fost aduse prin Legea nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

Repartizarea trimestrială a dividendelor se va realiza în limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate și sume retrase din rezerve disponibile în acest scop. Din suma permisă spre repartizare se vor scădea toate pierderile reportate din anii anteriori (dacă există), precum și sumele depuse în rezerve.

Iar în 2019, societățile care vor repartiza profitul sub formă de dividende au obligația să rețină și să vireze la buget un impozit pe dividende în cotă de 5%, la fel ca și anul trecut.

Persoanele fizice care încasează dividende mai pot avea câteva obligații fiscale specifice, în anumite situații.

Este cazul contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) în cotă de 10% care se datorează de către persoana care a încasat venituri din dividende peste plafonul de 24 960 lei (12 luni * 2 080 lei salariul minim pe economie). Aceasta are obligația să completeze și să depună Declarația unică.

Regula este: dacă o persoană fizică realizează venituri cumulate din una sau mai multe surse (inclusiv dividende) de cel puțin 24 960 lei, datorează CASS.