aprilie 11, 2019

Limitele referitoare la încasările și plățile în numerar din casierie

Conform reglementărilor fiscale în vigoare, există anumite limite referitoare la încasările și plățile în numerar din casierie, dar și excepții de la aceste reguli. Pentru încasări, limita prevăzută […]
aprilie 9, 2019

Situații în care profitul societăților comerciale este scutit de impozit

În România, legea prevede anumite situații în care profitul societăților comerciale este scutit de impozit. Astfel, profitul este scutit de impozit atunci când este  investit în: echipamente tehnologice; […]
aprilie 4, 2019

Informații utile despre creditare

Atât persoanele juridice, cât și persoanele fizice, pot apela fie la credite la termen sau la linii de credit. Vă prezentăm în continuare caracteristicile principale ale […]
aprilie 2, 2019

Informații despre salariul minim

Începând cu 1 ianuarie 2019, salariul minim pe economie este diferențiat și ia următoarele valori: pentru angajații din construcții -> salariul minim brut pe economie este de 3 000 […]
martie 28, 2019

Declarațiile care trebuie depuse de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale (AMEF)

După ce operatorul economic s-a dotat cu case de marcat cu jurnal electronic, în practică se vor folosi următoarele declarații fiscale, care trebuie depuse la ANAF […]
martie 19, 2019

Venituri care nu se includ în baza de calcul a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor

Există anumită tipuri de venituri care nu se cuprind în baza de calcul a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor. Acestea sunt: veniturile aferente costurilor stocurilor de produse; […]
martie 14, 2019

Informații utile privind sponsorizările

Dacă o companie nu a distribuit cheltuielile de sponsorizare din profit, le poate reporta pentru anii viitori. Cheltuielile de sponsorizare şi / sau mecenat şi cheltuielile […]
martie 12, 2019

Dividende – distribuire anticipată și impozitare

Începând cu data de 15 iulie 2018, legislația românească permite, opțional, repartizarea de dividende aferente anului în curs și trimestrial, nu doar anual cum era prevăzut […]
martie 7, 2019

Formularul 107 ANAF pentru sponsorizări

Având în vedere că ANAF a aprobat modelul și conținutul formularului 107 care reprezintă “Declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/ mecenatului/ burselor private” și care a intrat […]
martie 5, 2019

Deduceri pentru mincroîntreprinderi

Din 30 martie 2018, mincroîntreprinderile pot deduce până la 20% din suma datorată cu titlu de impozit pe veniturile microîntreprinderii, însă doar dacă fac sponsorizări pentru […]