Informații utile despre tichetele de masă

Tichetele de masă sunt bilete de valoare care se pot acorda lunar salariaților și care pot fi utilizate doar pentru achiziția de alimente sau achitarea meselor. Acestea se pot distribui atât în format tipărit, cât și pe suport electronic și pot fi folosite în unităţile de alimentaţie publică, magazinele alimentare, cantinele-restaurant sau bufetele care acceptă plata cu acest tip de bilet de valoare.

Tichetele de masă reprezintă o modalitate avantajoasă, atât pentru companie, cât și pentru angajați, de suplimentare a veniturilor acestora din urmă.

Tichetele de masă sunt scutite de taxe sociale salariale şi patronale, aplicându-li-se doar cota de 10% de impozit pe venitul salarial. Acesta se reține de la angajat.

Valoarea maximă a tichetelor de masă este de 15,18 lei.

Bonurile de masă, fie ele tipărite sau pe suport electronic, pot fi distribuite în ultima treime a fiecărei luni, pentru luna următoare, și pot fi într-un număr egal cu cel al zilelor lucrătoare pentru care sunt distribuite – în zilele de concediu nu se acordă tichete de masă. De asemenea, nu se acordă pentru angajații care sunt în delegație și primesc indemnizație de delegare.

 

 

 

Sursă informații: www.avocatnet.ro