Noi reglementări referitoare la zilieri (1)

Ordonanța de Urgență nr. 56/2019 pentru completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri creează o nouă oportunitate pentru hoteluri. Societățile care desfășoară activități în domeniul hotelier au, începând cu 4 iulie 2019, posibilitatea de a angaja zilieri.

Până în luna aprilie a acestui an, puteau să angajeze zilieri doar Societățile care își desfășurau activitatea în următoarele domenii: agricultură, vânătoare, silvicultură, pescuit și acvacultură.

Din data de 19 aprilie 2019, s-a mărit lista domeniilor eligibile prin introducerea următoarelor:

 • activități de organizare a expozițiilor, târgurilor, publicitate;
 • activități de interpretare artistică;
 • creșterea și reproducția animalelor semidomesticite;
 • catering;
 • activități de întreținere peisagistică;
 • activități ale grădinilor zoologice;
 • restaurante și baruri.

Începând cu data de 4 iulie 2019, acest act normativ extinde aria activităților pentru care pot fi angajati zilieri prin adăugarea următoarelor domenii:

 1. hoteluri şi alte facilităţi de cazare – diviziunea 55; facilităţi de cazare similare – clasa 5510; facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată – clasa 5520 – tabere de copii, organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, direct sau prin unităţile din subordinea acestuia;
 2. facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată – clasa 5520 – cabane;
 3. activităţi ale bazelor sportive – clasa 9311;
 4. activităţi ale cluburilor sportive – clasa 9312.

Zilierii pot să fie angajați și în activități de manipulare mărfuri şi activităţi de curăţenie şi întreţinere, dar numai în domeniile expres prevăzute de lege (menționate anterior).