Noutăți în privința contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice pentru perioada 2014 – 2017 (Partea 2)

Noutăți în privința contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice pentru perioada 2014 – 2017 (Partea 2)

 

Continuăm să vă prezentăm prevederile OUG nr. 31/2019 (intrată în vigoare la data de 23 mai 2019) care aduce noutăți în privința contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice pentru perioada 2014 – 2017, instituind derogări de la prevederile OUG nr. 89/2018, precum și scutiri de plată.

 

Astfel, vă prezentăm următoarele prevederi din această OUG:

  1. În cazul deciziilor de impunere anuală emise și comunicate de organul fiscal între data de 15 martie 2019 inclusiv și data de 23 mai 2019 inclusiv, termenul de plată este de 120 de zile, iar bonificația de 10% se acordă în cazul achitării integrale a contribuției în termen de 60 de zile. Ambele termene se calculează începând cu data intrării în vigoare a OUG nr. 31/2019.
  2. În cazul deciziilor de impunere anuală emise și comunicate de organul fiscal după data intrării în vigoare a OUG nr. 31/2019, termenul de plată este de 120 de zile de la data comunicării deciziei de impunere, iar bonificația de 10% se acordă în cazul achitării integrale a contribuției în termen de 60 de zile tot de la aceeși dată a comuncării.

În ambele cazuri, valoarea bonificației diminuează sumele de plată stabilite prin deciziile de impunere anuală pentru definitivarea CASS pentru perioada 2014-2017.

În ceea ce privește art. 2 din OUG nr. 31/2019, acesta reglementează situația contribuabililor care, în perioada fiscală 1 iulie 2015 – 31 decembrie 2017, au realizat venituri sub nivelul salariului minim brut pe ţară sau, după caz, sub nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară sau nu au realizat venituri și care aveau obligația să plătească CASS la acest nivel în situaţia în care până la data de 30 iunie 2015 obligațiile de plată ale acestor contribuții au fost anulate prin Legea nr. 209/2015 privind anularea unor obligații fiscale.

Astfel, conform OUG nr. 31/2019, acești contribuabili beneficiază de anularea CASS, precum și de obligațiile fiscale accesorii aferente, stabilite prin decizii de impunere emise și comunicate contribuabilului persoana fizică pentru perioadele fiscale cuprinse între 1 iulie 2015 – 31 decembrie 2017.

Totodată, în cazul în care nu au fost emise decizii de impunere, acestea nici nu vor mai fi emise de către organul fiscal.

Trebuie precizat faptul că scutirea de plata CASS nu se aplică persoanelor fizice care au optat pentru plata contribuției, indiferent dacă veniturile acestora s-au situat sub nivelul menționat anterior.