Regimul zilierilor

La data de 19 aprilie a intrat în vigoare Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2019 care modifică Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.

Potrivit acestui nou act normativ, pot fi acum angajați zilieri și în domeniile afacerilor cu restaurante, baruri și catering.

Zilierii pot fi angajați și în activități de manipulare mărfuri şi activităţi de curăţenie şi întreţinere, dar numai în domeniile expres prevăzute de lege (agricultură, vânătoare, silvicultură, pescuit și acvacultură, activități de organizare a expozițiilor, târgurilor, publicitate, activități de interpretare artistică, creșterea și reproducția animalelor semidomesticite, catering, activități de întreținere peisagistică, restaurante, baruri, activități ale grădinilor zoologice). Un zilier poate lucra pentru același beneficiar pentru maxim 90 de zile cumulat pe an.

Alte modificări pe care le aduce acest OUG poartă asupra următoarelor chestiuni:

1. Registrul electronic de evidență a zilierilor și obligațiile firmei beneficiare

 La data de 20 decembrie 2019, se va înființa Registrul electronic de evidență a zilierilor, ținut de Inspecția Muncii.

O companie, în calitate de beneficiar, va avea următoarele obligații cu privire la Registrul electronic de evidență a zilierilor:

a) să înfiinţeze, să completeze şi să transmită Registrul electronic de evidenţă a zilierilor conform metodologiei şi modelului stabilite prin ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale;

Reprezentanții companiei vor trimite lunar, până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni, către Inspectoratul Teritorial de Muncă unde aveți sediul, un extras al Registrului de evidenţă a zilierilor conţinând înregistrările din luna precedentă. Puteți transmite extrasul și pe mail.

b) să înregistreze în ordine cronologică toți zilierii cu care exercită activități cu caracter ocazional;

c) să transmită zilnic Registrul electronic de evidenţă a zilierilor către Inspectoratul Teritorial de Muncă, înainte de începerea activităţii de către fiecare persoană care urmează să se afle într-un raport de muncă cu compania;

d) să prezinte organelor de control abilitate Registrul electronic de evidenţă a zilierilor.

2. Veniturile realizate din activitatea prestată de zilier

 Se aduc clarificări asupra prevederilor Legii 227/2015 privind Codul fiscal, referitor la obligațiile fiscale aplicabile angajaților zilieri.

În acest sens, remuneraţia primită de zilier pentru activitatea prestată este supusă impozitului pe venit. Calculul, reținerea, declararea și plata obligațiilor fiscale pentru veniturile din salarii obținute de zilieri cad în sarcina companiei, în calitate de beneficiar.

Pentru zilieri, NU se datorează contribuția asiguratorie pentru muncă (2,25% din brut).

Cu toate acestea, pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilieri se va datora începând cu luna mai contribuţia de asigurări sociale (sistemul public de pensii).

Zilierul nu are calitate de asigurat în sistemul de sănătate, în sistemul pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Însă, în cazul în care se produce un accident de muncă sau o boală profesională, compania are obligația să suporte cheltuielile aferente îngrijirilor medicale necesare.

S-a eliminat condiția acordării remunerației brute orare stabilite de părți înainte de semnarea în Registru de evidență de către zilier și beneficiar, aceasta urmând a fi acordată la finalul fiecărei zi de lucru sau la sfârșitul săptămânii.

Suplimentar, s-a introdus un nou punct referitor la contribuția de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor fizice care obțin venituri sub plafonul prevăzut de lege sau care nu realizează venituri, precum și prevederi suplimentare referitoare la datele utilizate în calculul obligațiilor fiscale în vederea depunerii declarației unice.