Remunerarea conducătorilor Societăților listate la bursă (2)

Remunerarea conducătorilor Societăților listate la bursă (2)

Pe data de 5 iunie 2019, a fost publicat un proiect de lege pe site-ul Ministerului de Finanțe în vederea implementării Directivei (UE) 2017/828 privind încurajarea implicării pe termen lung a acționarilor, prin modificarea Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, iar prevederile din proiect urmează prevederile din Directivă. Deși aceasta a avut termen de transpunere în legislația națională pe data de 10 iunie 2019, este în prezent încă în dezbatere publică.

Acest act normativ impune obligații noi cu privire la remunerarea conducătorilor Societăților listate la bursă și transparența stabilirii acestor remunerații.

Continuăm prezentarea aspectelor principale introduse de acest act normativ:

  1. Publicarea Politicii și a Raportului de interogare

După votarea politicii de remunerare în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, politica de remunerare și informațiile privind rezultatele votului trebuie publicate fără întârziere pe site-ul Societății și rămân la dispoziția publicului, în mod gratuit, cel puțin cât timp sunt aplicabile.

În mod asemănător, este obligatoriu să se publice pe site și Raportul de remunerare pentru fiecare conducător în parte, cu indicarea numelui acestuia, a valorii remunerației și a tuturor aspectelor care au fost avute în vedere la stabilirea ei.

Pentru a respecta legislația privind protecția datelor cu caracter personal, Directiva prevede că datele cu caracter personal ale conducătorilor vor rămâne publicate pe site timp de 10 ani, iar Raportul poate fi păstrat mai mult de 10 ani, însă numai după anonimizarea acestuia. Nu se vor publica în conținutul Raportului de remunerare date sensibile ale persoanelor vizate.

Întrucât până în acest moment nu au existat prevederi legislative specifice în acest sens, gradul de transparență a informațiilor privind remunerarea este scăzut.

Considerăm că Societățile trebuie să se pregătească din timp privind implementarea și adaptarea la noile cerințe, care necesită un efort administrativ susținut și atenție privind modalitatea de prezentare a tuturor informațiilor necesare, în acord cu Directiva.

În vederea aplicării noilor cerințe, considerăm oportună efectuarea unei analize a proceselor, practicilor și documentelor actuale referitoare la remunerația plătită sau acordată conducătorilor care să cuprindă:

A. Revizuirea procesului actual privind remunerarea membrilor executivi și neexecutivi din Consiliul de Administrație / Supraveghere și Directorat:

  • Cum este în prezent stabilită și autorizată remunerarea acestora;
  • Cum sunt gestionate momentan modificările privind remunerarea (de exemplu, cine decide majorările, cât de mare poate fi creșterea, în ce condiții poate avea loc etc.);
  • Care este implicarea actuală a acționarilor în ceea ce privește remunerarea acestora;
  • Cum este documentată în prezent legătura dintre salariu, performanță și strategia pe termen lung și obiectivele societății;
  • Analizarea oportunității de a implementa noi forme de recompensare (de exemplu implementarea unor planuri de recompensare cu decontare în acțiuni) etc.

B. Revizuirea contractelor cu membri executivi și neexecutivi din Consiliul de Administrație / Supraveghere și Directorat;

C. Revizuirea Politicii existente (dacă e cazul) și a modului în care compania publică informațiile legate de remunerare (adică Raportul anual, dacă există).

Dacă aveți nevoie de informații suplimentare cu privire la proiectul de lege sau la aplicarea Directivei, vă rugăm să ne contactați la office@paulopol.ro.