Actualizare informații privind posibilitățile de finanțare cu fonduri nerambursabile

Actualizare informații privind posibilitățile de finanțare cu fonduri nerambursabile

Vă informăm că a devenit funcțională aplicația lansată de Ministerul Economiei pentru finanțările nerambursabile (cele 3 granturi, conform informărilor noastre anterioare privitoare la microgranturi, granturi pentru capital de lucru și granturi pentru investiții). Platforma tehnică permite efectuarea primului pas și anume crearea unui cont de utilizator (am reușit să creăm acest cont pentru Cabinetul Paulopol).

Din contul creat, vom putea realiza al doilea pas – înscrierea eventualei dvs. solicitări de finanțare a proiectului (pentru înscriere este necesară semnătură electronică, iar noi avem și putem semna electronic dosarul dvs. de finanțare, în calitate de reprezentanți, în baza contractului de asistență juridică).

În prezent, aplicația nu este încă funcțională pentru al doilea pas – înscrierea proiectului.

Deși schema de finanțare pentru aceste granturi prevede mai multe termene-limită (inclusiv cel vehiculat în alte informări din online, respectiv 30.10.2020 pentru depunerea cererilor de finanțare), procedurile pentru înscrierea proiectului sunt încă în dezbatere publică la acest moment, deci nu există o formă oficială, în vigoare, cu termene certe pentru a putea efectua pasul 2 (înscrierea proiectului).

Conform acestor proceduri, data când va începe înscrierea proiectelor se comunică de către autorități cu cel puțin 3 zile înainte de data efectivă când aplicația va deveni funcțională pentru înscriere.

Până când vor intra în vigoare procedurile și se va anunța data exactă pentru înscrierea proiectului, în cazul în care doriți să aplicați pentru finanțare, putem începe pregătirea preliminară a dosarului de finanțare.

Abordarea pe care v-o propunem in acest sens este următoarea:

 • ne transmiteți documentele de mai jos – punctul a);
 • ne confirmați informațiile de mai jos – punctul b);
 • noi pregătim documentele de mai jos – punctul c);
 • în cazul în care se modifică normele și/sau mai sunt necesare alte informații sau documente, vom reveni asupra lor.

În prezent, sunt începute demersuri de modificare a OUG 130/2020 și, implicit, de modificare a condițiilor de aplicare pentru obținerea acestor fonduri (spre exemplu, adăugarea de noi coduri CAEN).

Urmărim îndeaproape întreg procesul legislativ cu privire la finanțare, iar în momentul în care intră în vigoare orice modificare sau completare și vom avea informații oficiale, vom reveni cu informare către dvs.

ANEXA:

Documente și informații pentru dosarul de finanțare:

1. Documentele pe care vă rugăm să ni le transmiteți:

 • documentație juridică și anume: act constitutiv, CUI, certificat constatator recent;
 • documentație financiară și anume: situația financiară aferentă anului 2019 depusă la administrația financiară, ultima balanță de verificare încheiată la data depunerii cererii / declarația unică în cazul PFA
 • la data cererii de finanțare, trebuie să avem și dovada cofinanțării* (se va face cu extras de cont bancar, dovada unei linii de credit sau contract de credit, declarație din partea beneficiarului)

*Procentul de confinanțare:

2. Informații pe care vă rugăm să ni le confirmați ca să putem pregăti declarații pe proprie răspundere:

 • faptul că la 31.12.2019 nu vă aflați în dificultate;
 • că nu ați mai beneficiat de ajutor de stat pentru aceleași costuri pentru care doriți acum să cereți finanțare;
 • nu există împotriva societății dvs. decizii de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis ce nu au fost executate sau recuperate;
 • că: (i) nu sunteți rezident în scopuri fiscale sau încorporat în jurisdicții necooperante; (ii) nu sunteți controlat, direct sau indirect, de către acționarii din jurisdicțiile necooperante; (iii) nu controlați, direct sau indirect, filialele sau unitățile permanente proprii din jurisdicțiile necooperante; și (iv) nu împărțiți dreptul de proprietate cu întreprinderile din jurisdicțiile necooperante.

3. Documente pe care le pregătim noi în prealabil și/sau în momentul în care devin oficiale modelele de documente:

 • verificări privind încadrarea în categoria de IMM (având în vedere că Ordinul nr. 1060/2020 intrat în vigoare în 11.09.2020, emis în aplicarea OUG 130/2020, prevede că sunt eligibile numai IMM-urile care îndeplinesc anumite condiții privind cifra de afaceri și numărul de salariați, luând în calcul inclusiv întreprinderile partenere și legate);
 • cererea de finanțare;
 • declarațiile pe proprie răspundere privind îndeplinirea condițiilor confirmare de dvs. la punctul b) de mai sus;
 • dacă este cazul, documentația tehnică în cazul investițiilor, spre exemplu: plan de afaceri în format simplificat.

La depunerea cererii de finanțare, trebuie să indicăm și banca prin care doriți să derulați proiectul – se va alege o bancă dintr-o listă de bănci selectate de Ministerul Economiei, listă care încă nu s-a finalizat și publicat.

Pentru mai multe informații echipa Paulopol vă stă la dispoziție, nu ezitați să ne contactați pe e-mail la office@paulopol.ro.

Autor:  Av. Andra Bălțatu