Având în vedere faptul că pentru prestarea oricărei activități de natură economică este nevoie de constituirea unei forme legale, prezentul studiu își propune să analizeze în mod comparativ avantajele și dezavantajele unei Societăți cu Răspundere Limitată (S.R.L) vs o Persoană Fizică Autorizată (PFA).

Analiza are în vedere prevederile legale în vigoare la data de 1 septembrie 2020 și are că scop abordarea atât a aspectelor juridice, cât și a implicațiilor fiscale.

I. Din punct de vedere fiscal

S.R.L. care nu înregistrează venituri de peste 1 milion de euro anual este înregistrat că plătitor de impozit pe microîntreprindere. Impozitul pe microîntreprindere este în cuantum de 1% din venituri (dacă societatea are cel puțin un salariat) sau 3% (dacă societatea nu are niciun salariat).

Impozitul pe microîntreprindere se cumulează cu impozitul pe dividende, respectiv5% din valoarea dividendelor.

Astfel, o microîntreprindere poate achita un impozit cumulat de până la 8% (în cazul societăților fără angajați) sau de până la 6% (în cazul societăților cu cel puțin un angajat).

O societatea care realizează venituri de peste 1 milion de euro anual devine plătitoare de impozit pe profit în cuantum de 16%, acesta cumulându-se cu impozitul pe dividende în cuantum de 5%.

În ceea ce privește PFA-urile, dacă optați pentru această formă de organizare, veți plăti următoarele impozite și contribuții:

Contribuțiile la pensie (CAS):

 • Fie 25% din pragul minim (2230 lei salariul minim pe economie x 12 luni), adică 6690 lei pe an
 • Fie 25% din suma aleasădacă înregistrați un venit net anual mai mare și doriți  cotizați mai mult pentru pensie;
 • Dacă obțineți venituri anuale sub plafonul minim de 26760 lei pe an și doriți  plătiți contribuții CASputeți face acest lucru, caz în care veți plăti 25% din 26760 lei, adică în total 6690 lei pe an.

Contribuțiile la sănătate (CASS):

 • 10% din pragul minim de 26760 lei (2230 lei salariul minim pe economie x 12 luni), adică 2676 lei pe an;
 • Nu există posibilitatea de a contribui mai mult!
 • Dacă obțineți venituri sub plafonul minim de 26760 lei pe an și vreți  fiți asigurat în sistemul de sănătate publicăputeți face acest lucru, caz în care veți plăti 10% din 13380 (plafonul minim calculat la 6 luni), adică în total 1338 lei pe an.
 • Celor două contribuții (pensie și sănătateli se adaugă impozitul pe venit în cuantum de 10%.

Astfel, în cazul unui PFA, totalitatea impozitelor și contribuțiilor se poate ridică la un procent anual de aproximativ 35% din venituri.

SRL-ul sau angajații săi pot beneficia de anumite facilități fiscale dacă sunt îndeplinite anumite criterii de eligibilitate. Facilități fiscale ar fi: deducere personală; scutire de la plata impozitului pe veniturile de natură salarială pentru programator / persoane cu handicap; indemnizație de inserție; sume de la stat pentru angajarea șomerilor sau absolvenților; scutire de la plata contribuțiilor la nivelul salariului minim pe economie pentru angajații elevi / studenți / ucenici / pensionari / cu alte CIM-uri /; scutiri pentru angajații din domeniul construcțiilor, dacă sunt respectate anumite criterii.

În ceea ce privește contabilitatea, în cazul unei PFA contabilitatea se poate ține personal, fiind obligatorie depunere unei singure declarații pe an (Declarația Unică).

Pentru SRL, spre deosebire de PFA, este obligatoriu să se angajeze/externalizeze un contabil care să gestioneze veniturile și cheltuielile și să depună declarațiile fiscale.

II. Din punct de vedere juridic

Într-un SRL puteți fi asociat unic (ceea ce este asemănător cu funcționarea PFA), dar puteți avea și mai mulți asociați (maxim 50).

La PFA puteți alege orice cod CAEN, însă pentru fiecare trebuie să justificați pregătirea în acel domeniu (prin acte care să dovedească pregătirea în domeniul respectiv de activitate precum diplomă de studii, certificate, atestări profesionale etc.), în timp ce, la SRL, puteți alege orice cod CAEN fără a fi nevoie să probati în vreun fel modul cum veți realiza activitatea aferentă respectivului cod CAEN.

O PFA poate avea în obiectul de activitate cel mult 5 clase de activități prevăzute de codul CAEN, pe când în cazul unui SRL nu există o astfel de limitare, putându-se include în obiectul de activitate oricâte clase CAEN se dorește.

Pentru înființarea unui SRL este nevoie de vărsarea unui capital social în cuantum minim de 200 lei. Pentru înființarea unui PFA nu este nevoie de un capital inițial. Cu toate acestea, în cazul unei insolvențe, asociații SRL răspund doar cu patrimoniul înregistrat al societății, pe când PFA răspunde inclusiv cu patrimoniul deținătorului.

De asemenea, la înființarea unui SRL se percepe de către Registrul Comerțului o taxa de 122 de lei pentru publicarea rezoluției în Monitorul Oficial, iar în cazul PFA nu există această taxa la înființare.

În cazul PFA, veniturile realizate de aceasta pot fi utilizate oricând, fără întocmirea unui act justificativ prealabil. În cazul SRL. banii încasați de societate vor putea fi utilizați de asociat/i, în interes propriu, doar după distribuirea acestora sub formă de dividende, anual sau trimestrial.

În vederea îndeplinirii activităților aferente obiectelor de activitate, atât SRL., cât și PFA pot angaja persoane fizice, pe baza de contract individual de muncă. În cazul PFA numărul contractelor individuale de muncă este limitat la 3. Pentru fiecare angajat se vor mai plăti, pe lângă salariul net al angajaților, și contribuțiile din sarcina angajatului (CAS, CASS, Impozit) și contribuția din sarcina angajatorului (CAM). CAS este contribuția individuală de asigurări sociale și este 25%. CASS este contribuția de asigurări sociale de sănătate și este 10%. Impozitul este 10%. CAM este contribuția asiguratorie pentru muncă și este 2.25%.

În cazul în care dorești să închizi un PFA lucrurile sunt mult mai simple din punctul de vedere al formalităților necesare a fi făcute la Registrul Comerțului. Astfel, în vederea înregistrării acestei operațiuni, este suficientă depunerea cererii de radiere (cu indicarea motivului), a certificatului de înregistrare și a certificatului constatator privind activitățile autorizate. Din punct de vedere al duratei în timp a procedurii de radiere, aceasta este de maxim 3 – 4 zile de la data depunerii cererii la Registrul Comerțului.

În schimb, în cazul închiderii SRL, în cea mai simplă varianta (SRL nu are datorii, iar asociații se înțeleg cu privire la împărțirea activelor societății), procedura de radiere din Registrul Comerțului presupune întocmirea situațiilor financiare de lichidare, adoptarea a două decizii a asociatului unic/hotărâri ale adunării generale a asociaților, parcurgerea a două etape la Registrul Comerțului, precum și un interval de timp de minim 45 de zile.

În caz de deces al titularului PFA, activitatea nu poate fi continuată de moștenitori, singură consecință fiind încetarea activității și radierea PFA din Registrul Comerțului. În cazul SRL, chiar și cu asociat unic, activitatea poate fi continuată de către moștenitori, care preiau părțile sociale.

III. Alte mențiuni

Unul dintre riscurile reale pe care le suportă PFA-urile îl reprezintă recalificarea de către ANAF a contractelor de prestări servicii că fiind activități dependente (specifice contractelor individuale de muncă). Consecință directă a recalificarii de către ANAF o reprezintă perceperea impozitelor și contribuțiilor asemenea unui contract individual de muncă (aproximativ 45%) la care se vor adaugă penalități.

Mai exact, Codul Fiscal definește 7 criterii pentru încadrarea unei activități că fiind independenta, iar dacă organele de control consideră că 4 dintre acestea sunt îndeplinite vor efectua recalificarea.

Cele 7 criterii menționate anterior sunt:

 1. persoană fizică dispune de libertatea de alegere a locului și a modului de desfășurare a activității, precum și a programului de lucru;
 2. persoană fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea pentru mai mulți clienți;
 3. riscurile inerente activității sunt asumate de către persoană fizică ce desfășoară activitatea;
 4. activitatea se realizează prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfășoară;
 5. activitatea se realizează de persoana fizică prin utilizarea capacității intelectuale și/sau a prestației fizice a acesteia, în funcție de specificul activității;
 6. persoană fizică face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare și supraveghere a profesiei desfășurate, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea și exercitarea profesiei respective;
 7. persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea direct, cu personal angajat sau prin colaborare cu terțe persoane în condițiile legii;

Pentru mai multe informații despre modalitatea prin care va puteți constitui un S.R.L. sau un PFA, despre avantajele și dezavantajele fiecăruia în funcție de obiectul specific de activitate, despre implicațiile fiscale precum și modalitatea de derulare a contractelor puteți să contactați echipa Paulopol la adresa office@paulopol.ro.