Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, actual RNPM este un instrument de mare însemnătate, aceasta realizând o evidență a ipotecilor mobiliare și de publicitate, organizată fie pe persoane, fie pe bunuri. Cu alte cuvinte, aceasta Arhivă avea în vedere înregistrarea tuturor acelor operațiuni cu privire la ipotecile mobiliare, operațiunile acestora ori cu privire la publicitatea operațiunilor juridice prevăzute de lege.

Atunci când ai încheiat un contract de ipotecă, mai mult ca sigur în calitate de creditor ipotecar ai în vedere obținerea unui rang de prioritate și astfel, pentru a dobândi acest drept era nevoi să te înscrii în cadrul acestei Arhive Electronice de Garanții Reale Mobiliare. Prin înscrierea în aceasta îți făceai publică existența ipotecii asupra bunului respectiv.

Pentru a putea face înregistrarea în cadrul AEGRM trebuia să completezi un formular de Aviz de ipotecă, fie online, fie pe hârtie, pe care mai apoi să îl transmiți unui operator autorizat de Arhivă. Îndeplinirea formalității, alături de achitarea unei taxe stabilite de lege, precum și a onorariului operatorului respectiv sunt condiții esențiale.

Avizul de ipotecă era un formular tip ce trebuia completat cu multă atenție chiar de creditor, operatorul fiind autorizat să înregistreze acest document în cadrul Arhivei. Acesta din urmă nu efectua controlul actelor juridice ce demonstrează ipoteca, ci pur și simplu făcea demersuri administrative pentru înregistrare.

De ce era necesară înscrierea în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, actual RNPM?

Oricine încheie un contract de ipotecă dorește protecția dreptului său și obținerea unui rang superior al ipotecii. Rangul unei ipoteci se va obține în funcție de ordinea înscrierii și perfectării ipotecilor, exceptând alte condiții prevăzute de lege.

Codul Civil preciza până nu demult faptul că dreptul de ipotecă putea fi protejat prin înscrierea ei în cadrul Arhivei Electronice de Garanție Reale Mobiliare. Articolul 2415 din Codul Civil ne mai spune că un creditor care înscrie o ipotecă asupra unui bun este prezumat ca are cunoștințe despre existența tuturor ipotecilor care au fost înscrise mai înainte cu privire la același bun.

Prin înscrierea în cadrul AEGRM un creditor care a făcut toate demersurile era protejat de toți ceilalți. Cu alte cuvinte, prin înregistrare i se oferea acestuia dreptul de a recupera creanța prin executarea bunului ipotecat.

Era foarte important ca atunci când dorești să închei o anumită tranzacție cu privire la un anumit bun să fi consultat datele Arhivei și astfel să fi observat situația bunului respectiv.

Ceea ce este bine de remarcat este că oricine putea observa în mod liber care sunt avizele de ipotecă înscrise în arhivă. Cu alte cuvinte, Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare asigura acces tuturor celor care vor să verifice fie un anumit bun, fie un anumit debitor, în așa fel încât să nu încheie un act fără să aibă cunoștință despre situația juridică a bunului respectiv.

Funcțiile Arhivei

Așa după cum ne-am dat deja seama, Arhiva prezinta două funcții foarte importante:

  1. Pe de o parte, aceasta prezenta funcția de avertizare – toți cei ce doreau să găsească informații cu privire la un anumit bun puteau accesa baza de date a Arhivei și astfel puteau observa dacă există sau nu alte garanții reale mobiliare privire la bunul respectiv
  2. Pe de altă parte, Arhiva ofere funcția de asigurare a priorității – dacă asupra aceluiași bun existau mai multe garanții, de la mai mulți creditori, cei ce urmau a face înscrierea primii în cadrul Arhivei dobândeau un rang prioritar al dreptului de ipotecă. Ceea ce este bine de avut în vedere este că în momentul în care garanția reală mobiliară a fost făcută publică dobândește automat rang de prioritate.

Ținând cont de faptul că Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare s-a desființat, fiind înlocuită de RNPM, echipa Paulopol Attorneys and Counselors oferă cele mai bune servicii de consultanță atât cu privire la înregistrarea în cadrul RNPM, cât și cu privire la executarea garanțiilor bancare și a instrumentelor de plată și pentru îndeplinirea tuturor formalităților RNPM. Ori de câte ori aveți nevoie de suport în legătură cu operațiunile specifice RNPM nu existați să ne contactați. Atenția acordată clienților noștri este prioritară pentru noi, astfel că ne putem ocupa de înscrierea unor drepturi de ipotecă sau bilete la ordin în RNPM, noi fiind agenția autorizați. Ceea ce este bine de remarcat este că depunerea documentației se va face rapid, iar avizul se va obține la solicitarea noastră și va fi înmânat în cel mai scurt timp posibil creditorului. Prețurile noastre nu conțin TVA, astfel că cheltuielile vor fi mai mici.