Condițiile în care persoanele juridice pot beneficia de facilitatea amânarii ratelor

Condițiile în care persoanele juridice pot beneficia de facilitatea amânarii ratelor

Având în vedere intrarea în vigoare a OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituțiile de credit și instituțiile financiare ne-bancare anumitor categorii de debitori și a Normelor de aplicare ale OUG nr. 37/2020, aprobate prin HG nr. 270/2020, va prezentăm în continuare o scurtă informare cu privire la condițiile în care persoanele juridice pot beneficia de facilitățile reglementate prin actele normative mai sus indicate.

Facilitatea constă în posibilitatea acordată persoanelor juridice (în calitate de “debitor”) de a solicita instituției de credit sau IFN-ului (în calitate de “creditor”) suspendarea la plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, pentru o perioada de până la 9 luni, dar nu mai mult de 31.12.2020. Prevederile celor două acte normative se aplică și în cazul contractelor de leasing.

A. Persoanele juridice pot beneficia de această facilitate dacă respectă următoarele condiții:

I. Referitoare la contractul de credit/leasing:

a. A fost încheiat până la data de 30.03.2020 inclusiv;

b. Data scadenței finale a obligațiilor de rambursare a ratelor este ulterioară datei de 30 martie 2020 inclusiv;

c. Creditul nu a fost declarat scadent anticipat înainte de 30 martie 2020 inclusiv;

d. Persoana juridică debitoare nu înregistrează rate scadente restante, la data de 16 martie 2020 inclusiv, sau a efectuat plata obligațiilor restante până la data solicitării suspendării obligației de plata.

II. Referitoare la condițiile de eligibilitate:

Poate beneficia de acordarea facilității de suspendare a obligației de plata a ratelor, dobânzilor și comisioanelor aferente creditului debitorul care îndeplinește următoarele condiții:

a.Veniturile sale au fost afectate direct sau indirect de situația gravă generată de pandemia COVID-19 și se află în imposibilitatea de a onora obligațiile de plata aferente creditului;

b. Se află în una din următoarele situații:

  • (i) deține certificatul de situații de urgență, emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) (tipul I – albastru); sau
  • (ii) certificatul pentru situații de urgență, emis de MEEMA (tipul ÎI – galben), prin care se constată diminuarea veniturilor sau a încasărilor sale cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020, sau
  • (iii) dacă activitatea debitorului a fost întreruptă parțial sau total că efect al deciziilor emise de autoritățile publice competențe pe perioada stării de urgență decretată, cu următoarele urmări: restrângerea pieței de desfacere, restrângerea numărului de angajați, diminuarea numărului de furnizori s.a.

c. nu se află în insolvență la dată solicitării suspendării rambursării creditului.

B. Procedura obținerii facilității

1. Debitorul va transmite creditorului o solicitare de suspendare a rambursării ratelor, dobânzilor și comisioanelor, până cel târziu la dată de 14.05.2020;

În cuprinsul cererii, debitorul își va exprimă opțiunea cu privire la perioada pentru care dorește suspendarea rambursării împrumutului, astfel încât să se încadreze în perioada stabilită de lege (între o luna și nouă luni, dar nu mai mult de 31.12.2020).

Informațiile și actele necesar a fi prezentate de debitor, precum și modalitatea de comunicarea a acestora (împreună cu solicitarea de suspendare) vor fi indicate de fiecare banca în parte, de aceea vă recomandăm ca, în vederea inițierii procedurii de suspendare a plății ratelor, să contactați banca cu care colaborați pentru a vă informa cu privire la modalitatea concretă de comunicare.

2. Creditorul transmite debitorului decizia sa (în sensul aprobării sau nu a suspendării rambursării) în termen de 15 zile calendaristice de la dată primirii solicitării debitorului. Decizia de aprobare va conține și numărul de rate solicitate de debitor.

3. În termen de 30 de zile de la comunicarea de către debitor a solicitării de amânare, creditorul va notifica debitorului clauzele contractuale modificate, inclusiv noul grafic de rambursare a creditului.

Aceste modificări își produc efectele de la data la care debitorul a solicitat suspendarea plății, fără a mai fi nevoie de încheierea de acte adiționale la contractul de credit/leasing.

C. Consecințele obținerii suspendării plății:

1. Durata contractului de credit se prelungește cu perioada pentru care s-a acordat suspendarea plății ratelor;

2. Dobânda datorată de debitori corespunzător perioadei de suspendare se capitalizează la soldul creditului existent la sfârșitul perioadei de suspendare, iar capitalul astfel majorat se plătește eșalonat până la nouă maturitate a creditelor.

Atragem atenția asupra faptului că, din interpretarea literală a legii, această consecință presupune practic o “dobânda la dobânda” începând cu rata aferentă primei luni căreia nu i se mai aplică suspendarea la plata.

3. Efectele modificării contractelor de credit se extind de drept asupra oricăror co-debitori, garanți, inclusiv fideiusori, care au garantat obligația debitorului, precum și a oricăror alte părți ale contractului de credit astfel modificat, doar cu acordul prealabil al acestora. Creditorul are obligația de a notifica garantul cu privire la modificarea contractului de credit urmare a aprobării solicitare a suspendării plății ratelor.

În cazul în care doriți mai multe informații sau explicații cu privire la condițiile de acordare a suspendării ratelor din contractele de credit sau leasing, va rugăm nu ezitați să ne contactați pe e-mail la office@paulopol.ro.

Autor: Av Cornelia Mitrofan