Datele cu caracter personal care sunt considerate sensibile și prelucrarea acestora conform prevederilor GDPR (1)

Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) conține prevederi referitoare la datele cu caracter personal care sunt considerate „sensibile” și în consecință fac obiectul unor condiții de prelucrare speciale.

Aceste date sensibile sunt, conform GDPR:

  • date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice;
  • apartenența la sindicate;
  • date genetice, datele biometrice prelucrate doar pentru identificare a unei ființe umane;
  • date privind sănătatea;
  • date privind viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane.

Prelucrarea datelor sensibile este, în general, interzisă prin prevederile GDPR.

Există însă câteva situații excepționale în care este permisă prelucrarea acestora.

Vă vom descrie aceste situații în partea a doua a acestui articol pe care o vom publica miercurea viitoare aici pe site.

Vă stăm la dispoziție pentru consultanță juridică pe acest subiect și nu numai – vă rugăm să ne contactați prin email la office@paulopol.ro.

 

 

Sursă informații: site-ul oficial al Comisiei Europene