Dreptul muncii în contextul Stării de Urgență – măsuri care pot fi adoptate de companii

Dreptul muncii în contextul Stării de Urgență – măsuri care pot fi adoptate de companii

Având în vedere epidemia COVID-19 față de care s-a decretat stare de urgență urmare a decretului prezidențial nr. 212/2020, în scopul flexibilizării programului de lucru al angajaților dumneavoastră și adaptării societății la situația actuală de criză, vă prezentăm mai jos o scurtă informare privind măsurile ce pot fi adoptate de societatea Dvs.

1. Aplicarea măsurii temporare privind munca la domiciliu

Modificarea temporară a locului de muncă la domiciliul salariatului se poate face unilateral de angajator în baza art.48 Codul muncii (ca măsură de protecție a salariatului),  sau prin acordul părților, cu precizarea  în mod expres decizia sau, după caz, actul adițional de modificare a locului de muncă,  trebuie  conțină următoarele elemente:

 • faptul că salariatul lucrează la domiciliu;
 • timpul/perioada aplicării măsurii privind munca la domiciliu;
 • programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să controleze activitatea salariatului precum și modalitatea concretă de realizare a controlului;
 • obligația angajatorului de a asigura la și de la domiciliul salariatului, după caz, a materiilor prime și materialelor pe care le utilizează în activitate, precum și al produselor finite pe care le realizează;

În această situație angajatorul trebuie să se asigure cu privire la instruirea angajaților cu privire la securitatea și sănătatea în muncă.

Această măsură presupune deci, fie emiterea unei decizii a angajatorului, fie semnarea unui act adițional cu salariatul.

Nu există limitare în timp pentru durata acestei măsuri.

Decizia și actul adițional trebuie înregistrate în REVISAL cu o zi înainte de a produce efecte, deci cu o zi înainte de a începe munca la domiciliu.

Această măsură nu schimbă cu nimic plata salariilor și a contribuțiilor.

2. Desfășurarea activității prin telemuncă

Această măsură presupune încheierea unui act adițional la contractul individual de muncă în condițiile prevăzute de legea specială nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, atunci când îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției salariaților presupune folosirea tehnologiei informației și comunicațiilor (lucrează cu laptop, telefon de firma și alte asemenea).

Actul adițional va cuprinde următoarele elemente:

 • precizarea că salariatul lucrează în regim de telemuncă;
 • locul/locurile desfășurării activității de telemuncă convenite de părți (poate fi domiciliul salariatului);
 • programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să verifice activitatea telesalariatului și modalitatea concretă de realizare a controlului;
 • modalitatea de evidențiere a orelor de muncă prestate de telesalariat;
 • responsabilitățile părților convenite în funcție de locul desfășurării activității de telemuncă, inclusiv responsabilitățile din domeniul securității și sănătății în muncă;
 • obligația angajatorului de a asigura transportul la și de la locul desfășurării activității de telemuncă al materialelor pe care salariatul le utilizează în activitatea sa, după caz;
 • obligația angajatorului de a informa telesalariatul cu privire la dispozițiile din reglementările legale, din contractul colectiv de muncă aplicabil (după caz) și/sau regulamentul intern, în materia protecției datelor cu caracter personal, precum și obligația telesalariatului de a respecta aceste prevederi;
 • condițiile în care angajatorul suportă cheltuielile aferente activității în regim de telemuncă.

Actul adițional se înregistrează în REVISAL cu o zi înainte de a produce efecte.

Nu există limitare în timp pentru durata acestei măsuri.

Această măsură nu schimbă cu nimic plata salariilor și a contribuțiilor.

Principala diferență dintre cele două varietăți de muncă la distanță (munca la domiciliu vs telemunca) este dată de aspectul teritorialității, în sensul că în cazul telemuncii, locul muncii va putea fi nu numai domiciliul, dar și în orice alt loc ales de către telesalariat (orice salariat care desfășoară activitatea în regim de telemuncă), în afara locului de muncă organizat de angajator.

3. Aplicarea măsurii  întreruperii sau reducerii temporare a activității pentru motive economice, tehnologice sau similare

În cazul în care, urmare a situației declanșate de epidemia Covid-19, întâmpinați dificultăți economice sau acestea vor fi iminente, puteți adopta măsura reducerii temporare a activității pe perioade care pot fi mai mici de, sau care pot depăși 30 de zile lucrătoare:

 • Pentru perioade mai mici 30 de zile: Aplicarea procedurii de Șomaj tehnic, care presupune reducerea și/sau întreruperea temporară a activității și plata unei indemnizații de 75% din salariu (se plătește din Fondul de Salarii). Menționăm că există discuții în Guvern cu privire la posibilitatea compensării acestor sume cu sumele din CAM (contribuția asiguratorie de muncă).
 • Pentru perioade mai mari de 30 de zile: În această situație aveți posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 la 4 zile pe săptămână, cu reducerea corespunzătoare a salariului până la remedierea situației de criză care a cauzat reducerea programului, după consultarea prealabilă a reprezentanților salariaților. Această consultare se consemnează într-un proces verbal de ședință.

4. Măsuri de securitate și sănătate în muncă

Asigurarea de către angajator a sănătății și securității în muncă pe perioada epidemiei Covid-19 în condițiile Legii nr. 319/2006 este obligatorie.

Societățile poartă responsabilitatea respectării măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infecto-contagioase impuse și mediatizate de către Ministerul Sănătății, în funcție de specificul activității desfășurate.

Astfel, va trebui să dispuneți măsuri pentru a asigura sănătatea angajaților, cum sunt următoarele:

 • informarea și instruirea lucrătorilor cu privire la mijloacele de transmitere a virusului Covid-19 (ex. folosirea dezinfectanților,  spălarea pe mâini cât mai des, folosirea unor măști de protecție pentru salariații cu risc etc.);
 • determinarea nivelului de risc pentru orice activitate susceptibilă să prezinte un risc de expunere la Covid-19;
 • elaborarea unor măsuri de protecție la recomandarea medicului de medicină a muncii;
 • utilizarea e-mailului și a teleconferințelor în scopul reducerii contactelor fizice;
 • interzicerea deplasărilor în interes de serviciu cu excepția problemelor urgente;
 • alte măsuri similare

5. Măsuri economice

Din punct de vedere economic veți putea întocmi un plan de asigurare a continuității activității firmei în situația în care un număr semnificativ de lucrători nu ar putea să își desfășoare activitatea la locul de muncă.

Se are în vedere și aici identificarea angajaților care pot fi relocați la domiciliu și a logisticii necesare aplicării măsurii, identificarea unor posibilități de atingere a obiectivelor companiei folosind mai puține resurse umane și alte asemenea.

6. GDPR/Confidențialitate

Măsurile mai sus menționateîn special munca la domiciliu și telemunca, presupun scoaterea din firmă, de către salariați, a laptopurilor, a unor date și informații ce vor fi folosite în afara sediului (la domiciliu sau la “teledomiciliu”), ceea ce poate conduce la apariția unor breșe de securitate în domeniul GDPR sau în domeniul confidențialității și secretului comercial.

Aceste riscuri sunt anulate sau diminuate dacă societatea Dvs a respectat și implementat politicile GDPR transmise de DPO-ul Dvs (responsabilul cu protecția datelor).

În ceea ce privește protecția secretelor comerciale, avocații noștri vă pot ajuta cu pregătirea și implementarea la nivelul firmei Dvs. a unor politici adecvate.

Dacă aveți nevoie de consilierea noastră în aplicarea măsurilor prezentate mai sus, vă rugăm să ne contactațprin email la office@paulopol.ro

Autor: Av Florin Mihăileanu

sursa foto: pixabay.com