Având în vedere contextual actual, creșterea numărului de cazuri de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2, închiderea școlilor din București și posibilitatea închiderii școlilor și din alte zone ale țării, conform OUG 147/2020, aveți obligația de a acorda indemnizație și zilele libere angajaților părinți, în următoarele condiții:

1. Cine beneficiază de acest drept?

Doar unul dintre părinți poate beneficia de acest drept, în cazul în care are copii cu vârsta de până la 12 ani sau are copii cu dizabilități cu vârsta de până la 26 de ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ sau de educație timpurie antepreșcolară.

Există situații enumerate în lege în care prezenta ordonanță NU se aplică (spre exemplu, unul dintre părinți este în concediu pentru creșterea copiilor, concediu de odihnă/concediu fără plată, etc.)

               Obligația de plata a indemnizației și de acordare a zilelor libere vă revine doar în situația în care angajatul părinte depune:

  1. O cerere de acordare a zilelor libere;
  2. O declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte;
  3. Copie a certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor sau a documentului care atestă o altă calitate decât aceea de părinte;
  4. Dacă este cazul, o copie a certificatului de încadrare în grad de handicap al copilului ori adultului în vârstă de până la 26 de ani.

Cererea trebuie să îndeplinească forma prevazută în OUG 147/2020.

2. Care este cuantumul indemnizației pentru zilele libere primite?

Pentru fiecare zi liberă, părintele în drept are dreptul la o indemnizație în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, fără a depăși 75% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale, ce ar corespunde unei zile lucrătoare.

Indemnizația amintită este în sumă brută și este supusă impozitului pe venit și asigurărilor sociale obligatorii, așa cum este reglementat în Codul fiscal. Pentru această indemnizație, se datorează plata contribuției asiguratorie pentru muncă.

Indemnizația este suportată din fondul pentru garantarea la plată a creanțelor salariale, iar angajatorii trebuie să respecte procedura din ordonanță pentru decontarea indemnizațiilor.

În esență, procedura constă în parcurgerea unor etape, astfel:

  • Angajatorul efectuează plata indemnizației către salariat, respectiv plata impozitelor și contribuțiilor datorate aferente unei luni;
  • În termen de cel mult 30 de zile de la efectuarea plății impozitului și contribuțiilor aferente indemnizației, cererea de încasare a indemnizației și documentele justificative se depun în format ”letric” către Agențiile pentru ocuparea forței de muncă;
  • În termen de 15 zile de la depunerea documentelor, trebuie decontată suma indemnizației către angajatori.

Acestea sunt cele mai importante prevederi cuprinse în norma de reglementare. În cazul în care veți primi asemenea solicitări, vă rugăm să ne contactați pentru o analiza a îndeplinirii condițiilor impuse de lege, pe email la office@paulopol.ro.