Facilități fiscale pentru microîntreprinderi valabile de la 1 ianuarie 2021 – Partea I

Facilități fiscale pentru microîntreprinderi valabile de la 1 ianuarie 2021 – Partea I

Recent, a intrat în vigoare O.U.G. nr. 153/2020 care stabilește o serie de măsuri fiscale pentru asigurarea resurselor financiare necesare contribuabililor și, de asemenea, modifică O.U.G. nr. 33/2020 și Codul de procedură fiscală.

În cele ce urmează vă prezentăm principalele modificări aduse prin O.U.G. nr. 153/2020:

I. Facilități fiscale

Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, impozit pe veniturile microîntreprinderilor sau impozit specific unor activități (conform Legii nr. 170/2016) beneficiază de reducerea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderii/impozitului specific după cum urmează:

  1. 2% dacă capitalul propriu contabil (conform situațiilor financiare anuale sau raportărilor contabile anuale pentru sediile permanente ale persoanelor juridice rezidente în state SEE) este pozitiv în anul pentru care se datorează impozitul;
    Capitalul propriu contabil trebuie să îndeplinească și condiția de a fi cel puțin jumătate din capitalul social subscris(pentru contribuabilii care au obligația constituirii capitalului social).
  2. între 5% și 10%, în funcție de creșterea anuală dacă capitalul propriu ajustat al anului pentru care se datorează impozit înregistrează creștere anuală față de capitalul propriu ajustat al anului precedent și capitalul propriu contabil este pozitiv (conform punctului anterior);
  3. 3% dacă capitalul propriu ajustat al anului pentru care se datorează impozitul (începând cu anul 2022) înregistrează creștere minimă (5% pentru 2022, 10% pentru 2023, 15% pentru 2024, 20% pentru 2025) față de capitalul propriu ajustat al anului 2020;

În cazul în care se aplică două sau trei reduceri din cele de mai sus, valoarea totală a reducerii însumează procentele, iar valoarea rezultată se aplică asupra impozitului.

Reguli privind acordarea reducerii de impozit:

  1. pentru plătitorii de impozit pe profit – reducerea se aplică asupra impozitului pe profit anual, valoarea reducerii se scade din acest profit. Impozitul pe profit anual este impozitul pe profit după scăderea creditului fiscal extern, impozitului pe profit scutit sau redus, sumelor reprezentând sponsorizări, mecenat, burse private, costului de achiziție a aparatelor de marcat electronice fiscale.
  2. pentru plătitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor – reducerea se aplică asupra impozitului datorat pentru întregul an fiscal, iar valoarea reducerii se scade din impozitul aferent trim. IV. Dacă valoarea reducerii depășește impozitul calculat pentru trim. IV, diferența rămasă se scade din impozitul aferent trimestrelor anterioare, prin depunerea unei declarații rectificative.
  3. pentru microîntreprinderile care devin plătitoare de impozit pe profit în anul pentru care se aplică reducerea – reducerea se aplică asupra sumei dintre impozitul pe veniturile micro și impozitul pe profit, valoarea reducerii se scade din suma rezultată. Dacă valoarea reducerii depășește impozitul profit, diferența rămasă se scade din impozitul pe veniturile micro, prin depunerea unei declarații rectificative.
  4. pentru plătitorii de impozit specific – reducerea se aplică asupra impozitului datorat pentru întregul an fiscal, valoarea reducerii se scade din impozitul datorat pentru semestrul II.

Dacă valoarea reducerii depășește impozitul pentru semestrul II, diferența rămasă se scade din impozitul aferent semestrului I, prin depunerea unei declarații rectificative. Pentru plătitorii de impozit specific care datorează și impozit pe profit – reducerea se aplică atât pentru impozitul specific, cât și impozitului pe profit.

Termenele de depunere a declarațiilor de impozit anuale și pentru plata impozitului, pe perioada aplicării acestor facilități se modifică după cum urmează:
– pentru plătitorii de impozit pe profit – până la 25 iunie a anului următor (în loc de 25 martie);
– pentru plătitorii de impozit pe profit care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic – până la 25 iunie a celei de-a șasea luni de la închiderea anului fiscal modificat. Pentru acești contribuabili, prevederile ordonanței se aplică cu anul fiscal modificat care începe în anul 2021.
– pentru plătitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor – până la 25 iunie a anului următor (pentru declarația pentru trimestrul IV).
– pentru plătitorii de impozit specific – până la 25 iunie a anului următor (pentru declarația pentru semestrul II).

Aceste prevederi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021 și se aplică pentru perioada 2021 – 2025.

Partea a II-a articolului o puteți citi AICI: Facilități fiscale pentru microîntreprinderi valabile de la 1 ianuarie 2021 – Partea a II-a