• Industria agro si chimica

  Servicii de consultanță și asistență pentru una dintre cele mai importante companii regionale din domeniul comercializării produselor destinate agriculturii. Proiectul presupune supervizarea juridică a activității operaționale, securizarea mecanismelor contractuale cu furnizorii și clienții, identificarea mijloacelor juridice pentru evitarea și diminuarea riscului de neplată.

  Servicii de consultanță pentru un important grup din domeniul producției de petrol. Achiziția celui mai mare producător de petrol din România. Asistența juridică a inclus investigații legale ample de due diligence și interviuri cu managementul societății în scopul identificării problemelor cheie ale companiei, investigații de due diligence cu privire la proprietățile imobiliare ale companiei, analiza juridică a structurii capitalului social, pregătirea raportului preliminar de due diligence, analiza juridică a documentelor tranzacției, negocierea termenilor și a condițiilor tranzacției cu instituțiile publice române și cu autoritatea română pentru privatizare.

 • Transporturi

  Servicii de consultanță pentru una dintre cele mai mari firme de intermedieri în transporturi, în relație cu supravegherea juridică a activităților curente. Proiectul include redactarea sau revizuirea contractelor comerciale, a celor cu furnizorii, contracte de leasing, credit, bancare. Procedurile administrative și fiscale, negocierile cu autoritățile sau cu partenerii contractuali sunt de asemenea o sarcină constantă.

  Servicii de consultanță pentru o importantă companie din domeniul transporturilor rutiere în legatura cu înregistrarea drepturilor de proprietate industrială în fata Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci.

  Servicii de lobby juridic pentru o asociere formată din organizații profesionale din domeniul transporturilor în relație cu problema acordării diurnei pentru șoferii ce fac deplasări internaționale. Proiectul a inclus întâlniri cu reprezentanții uniunilor și federațiilor din domeniul transporturilor pentru stabilirea strategiei comune, întâlniri cu factori de decizie din Ministerul Finanțelor, Ministerul Transporturilor, Ministerul Muncii.

 • Bancar

  Servicii de consultanță pentru două mari instituții financiare internationale. Privatizarea celei mai mari bănci comerciale din România. Asistența juridică a inclus activități de verificare a datelor, interviuri cu conducerea companiei, investigații extinse de due diligence, redactarea rapoartelor de due diligence, redactarea și negocierea structurii tranzacției, negocierea cu instituțiile publice din România în legătură cu strategia de privatizare a băncii și planul detaliat de privatizare, pregătirea documentelor tranzacției, inclusiv contractele de vânzare-cumpărare, acordul acționarilor, planul de privatizare a băncii, regulamente interne privind organele de conducere a băncii, pregătirea agendei pentru închiderea privatizării. După închiderea proiectului, la cererea clienților am acordat servicii de consultanță juridică în legătură cu operațiunile curente ale băncii.

  Consultanță acordată uneia dintre cele mai mari instituții financiare internationale în finanțarea unei mari bănci comerciale aflate în proprietatea statului român. Consultanță pe probleme de reglementare, investigații de due diligence, redactarea raportului juridic de due diligence, studiul normelor bancare aplicabile și pregătirea structurii tranzacției, a contractelor de finanțare, managementul juridic al închiderii tranzacției.

 • Energie si utilitati

  Servicii de consultanță pentru o companie internațională în domeniul energetic în relație cu înființarea unui parc eolian în România. Mandatul implică asistența în identificarea arealului corespunzător, investigații de due diligence în relație cu terenurile de cumpărat, stabilirea cadrului normativ administrativ cu autoritățile locale, pregătirea contractelor necesare, pregătirea și negocierea contractelor de finanțare.

  Servicii de consultanță pentru unul dintre cele mai mari grupuri internaționale de construcții și energie în legătură cu integrarea în grup a unui număr de nouă societăți românești achiziționate. Proiectul a inclus analiza politicilor interne de grup și a structurii de grup și pregătirea și implementarea strategiei de reorganizare a companiilor românești.

  Servicii de consultanță pentru SC ICPE Electrocond Technologies SA, un important institut de cercetari în domeniul energetic, în legătură cu aspectele juridice ale activităților curente operaționale și de cercetare.