Informare juridica referitoare la evaziunea fiscala

ANUNŢ
septembrie 22, 2021
Informare OUG 41/2022
aprilie 22, 2022

Vă informăm că, începând cu data de 01.03.2022, este reincriminată ca evaziune fiscală fapta constând în reţinerea şi neplata sau încasarea şi neplata, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege, a impozitelor şi/sau contribuţiilor prevăzute în anexa la Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Actul normativ care aduce această faptă în categoria infracțiunilor de evaziune fiscală este OUG nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. 

Va fi reținută săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în cazul neplății următoarelor categorii de impozite și/sau contribuții:

 1. Impozitul pe dividendele plătite de o persoană juridică română către o persoană juridică română
 2. Impozitul pentru veniturile din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă
 3. Impozitul pe veniturile din drepturile de proprietate intelectuală
 4. Impozit pe venitul din salarii şi asimilate salariilor
 5. Impozitul pe veniturile din arendă
 6. Impozitul pe veniturile sub formă de dobânzi
 7. Impozitul pe veniturile impozabile obţinute din lichidarea unei persoane juridice sau din reducerea capitalului social, potrivit legii
 8. Impozit pe veniturile sub formă de dividende
 9. Impozitul pe veniturile din pensii
 10. Impozitul pe veniturile din premii şi din jocuri de noroc
 11. Impozitul pe veniturile din alte surse
 12. Impozitul pe veniturile obţinute de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare
 13. Impozitul pe veniturile obţinute de o persoană fizică sau entitate – asociere fără personalitate juridică dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific, cu modificările şi completările ulterioare
 14. Impozitul pe veniturile obţinute de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului III din Legea nr. 227/2015 cu modificările şi completările ulterioare
 15. Contribuţia de asigurări sociale
 16. Contribuţia de asigurări sociale de sănătate
 17. Impozitul cu reţinere la sursă pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi
 18. Impozit datorat pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal
 19. Contribuţia la Fondul pentru mediu.

 

Pedeapsa pentru infracțiunea mai sus indicată este închisoarea de la 1 la 5 ani sau amendă, cu următoarele nuanțări:

 1. Dacă în cursul urmăririi penale sau al judecăţii prejudiciul cauzat este acoperit integral, iar valoarea acestuia nu depăşeşte 100.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, se poate aplica pedeapsa cu amendă;
 2. Dacă în cursul urmăririi penale sau al judecăţii prejudiciul cauzat este acoperit integral, iar valoarea acestuia este de până la 50.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, se aplică pedeapsa cu amenda;
 3. În cazul în care prejudiciul produs nu depăşeşte valoarea de 100.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, iar în cursul urmăririi penale sau în cursul judecăţii până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive, acesta, majorat cu 20% din baza de calcul, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile, este acoperit integral, fapta nu se pedepseşte.

Totuși nu se va mai aplica înlocuirea pedepsei sau cazul de nepedepsire pentru o noua faptă de evaziune fiscală săvârșită într-un interval de 5 ani de la comiterea unei alte fapte de evaziune fiscală pentru care persoana incriminată a beneficiat de cazul de nepedepsire sau înlocuire a pedepsei ca urmare a achitării prejudiciului.

 

Pentru mai multe informații cu privire la aceste modificări, vă rugăm să ne contactați la office@paulopol.ro