Informare juridica referitoare la evaziunea fiscala
martie 7, 2022
OUG 47/2022
aprilie 22, 2022

Stimate doamne,

Stimati domni,

 

Va informam ca in data de 11.04.2022 a intrat in vigoare Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului national privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport (“OUG 41/2022”). Va supunem atentiei principalele prevederi de interes:

 

 1. Obligatiile operatorului de transport rutier (“Transportatorul”) / organizatorului transportului (“Casa de expeditie”)
 • Transportatorul este obligat sa detina codului UIT pe tot timpul transportului, in format fizic sau electronic, impreuna cu documentul care insoteste transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat;
 • Codul UIT se pune la dispozitia Transportatorului direct sau prin Casa de expeditie, codul fiind inscris in in mod obligatoriu pe documentul de transport, lizibil si fara stersaturi sau adaugari. Precizam ca obligatia declararii datelor privind transportul in sistemul e-Transport si, inclusiv, a furnizarii codului UIT revine entitatilor prevazute la art. 8 din OUG 41/2022 (“Utilizatorii”);
 • Codul UIT are o valabilitate de 5 zile calendaristice, incepand cu data declarata pentru inceperea transportului, utilizarea unui cod peste termenul de valabilitate fiind interzisa;
 • Este interzisa descarcarea pe teritoriul Romaniei a bunurilor care fac obiectul tranzactiilor intracomunitare aflate in tranzit, cu exceptia celor care fac obiectul depozitarii sau formarii unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri.

 

 1. Bunurile cu risc fiscal ridicat (“Bunurile”)
 • OUG 41/2022 nu defineste conceptul de “bunuri cu risc fiscal ridicat”;
 • Reglementarea Bunurilor se face prin Ordin al Presedintelui ANAF. La data prezentei, proiectul de Ordin al Presedintelui ANAF este in dezbatere publica. Conform proiectului aflat in dezbatere, bunurile cu risc fiscal ridicat sunt cele din categoria produselor alimentare, bauturilor alcoolice, imbracaminte, incaltaminte, diverse materii prime si materiale precum sare, sulf, ipsos etc.
 • Procedura de aplicare a OUG 41/2022 si categoriile de vehicule rutiere utilizate pentru transportul Bunurilor se stabilesc prin ordin comun al Presedintelui ANAF si al Autoritatii Vamale Romane, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a OUG 41/2022.

 

III.        Utilizatorii e-Transport si obligatiile lor

 • Datele care se declara in e-Transport: datele referitoare la expeditor si beneficiar, denumirea, caracteristicile, cantitatile si contravaloarea Bunurilor, locurile de incarcare si descarcare, detalii cu privire la mijlocul de transport utilizat, precum si codul UIT generat;
 • Cine declara datele in e-Transport, conform art. 8 alin. 1 din OUG 41/2022:
 1. a) destinatarul inscris in declaratia vamala de import, respectiv expeditorul inscris in declaratia vamala de export, in cazul Bunurilor care fac obiectul operatiunilor de import sau export, dupa caz;
 2. b) beneficiarul din Romania, in cazul achizitiilor intracomunitare de Bunuri;
 3. c) furnizorul din Romania, in cazul tranzactiilor interne sau al livrarilor intracomunitare de Bunuri, dupa caz;
 4. d) depozitarul, in cazul Bunurilor care fac obiectul tranzactiilor intracomunitare aflate in tranzit, atat pentru bunurile descarcate pe teritoriul Romaniei spre depozitare sau pentru formarea unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri, cat si pentru bunurile incarcate dupa depozitare sau dupa formarea unui nou transport pe teritoriul national din una sau mai multe partide de bunuri.
 • Obligatiile Utilizatorilor:
 1. a) Sa declare in e-Transport datele referitoare la transporturile de Bunuri, cu maximum 3 zile calendaristice inainte de data declarata pentru inceperea transportului, inclusiv in situatia in care se transporta atat bunuri cu risc fiscal ridicat, cat si bunuri care nu intra in aceasta categorie. Declararea Bunurilor devine obligatorie incepand cu data de 01.07.2022;
 2. b) Sa puna la dispozitia Transportatorului, direct sau prin Casa de Expeditie, codul UIT;
 3. c) Sa nu modifice datele inregistrate in e-Transport;
 4. d) Sa nu descarce pe teritoriul Romaniei bunurile care fac obiectul tranzactiilor intracomunitare aflate in tranzit.

 

 1. Sanctiuni
 • In caz de incalcare a obligatiilor prevazute de OUG 41/2022, sanctiunea poate consta in amenda contraventionala ce variaza intre 20.000 RON – 100.000 RON, in cazul persoanelor juridice;
 • In unele cazuri, se poate aplica si masura confiscarii contravalorii bunurilor nedeclarate;
 • Soferii care nu prezinta autoritatilor documentele care insotesc transportul de Bunuri pot fi sanctionati cu amenda contraventionala de la 5.000 RON la 10.000 RON.

 

In cazul in care va sunt necesare mai multe informatii, nu ezistati sa ne contactati. Echipa noastra va poate oferi asistenta juridica si reprezentare pentru indeplinirea obligatiilor care va pot reveni in baza OUG 41/2022.