Informare privind reducerea impozitului pe profit și venit

Informare privind reducerea impozitului pe profit și venit

Va prezentăm în continuare, în mod succinct, dispozițiile legale ce stabilesc cadrul juridic în conformitate cu care se acordă bonificațiile în cazul achitării, până la o anumită dată, a impozitului pe profit (indiferent de tipul de contribuabil care datorează un asemenea impozit).

Astfel, actul normativ care reglementează bonificația de 5%, respectiv 10%, în cazul achitării impozitului pe profit până la dată de 25.04.2020 este reprezentat de OUG nr. 33/2020.

Contribuabilii plătitori de impozit pe profit care plătesc impozitul datorat pentru trimestrul I 2020, respectiv pentru plata anticipată aferentă aceluiași trimestru (în cazul plății impozitului pe profit anual, cu plăti anticipate, efectuate trimestrial), până la termenul scadent de 25 aprilie 2020, inclusiv, beneficiază de o bonificație calculată asupra impozitului datorat, astfel:

  1. 5% pentru contribuabilii mari;
  2. 10% pentru ceilalți contribuabili.

Bonificațiile se aplică în mod corespunzător și pentru contribuabilii care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic (art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015), dacă plătesc impozitul datorat pentru trimestrul/plata anticipată trimestrială până la termenul scadent cuprins în perioada 25 aprilie-25 iunie 2020;

Contribuabilii plătitori de impozit pe venitul micro-întreprinderilor: Aceeași bonificație de 10% se aplică și acestor contribuabili în cazul plății impozitului pe venit până la data de 25.04.2020 aferent trimestrului I al anului 2020.

Plătitorii de impozit specific: Bonificația se mai acordă și companiilor de turism și de alimentație publică (care intră sub incidența Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități), pentru impozitul pe profit aferent trimestrului I al anului 2020, determinat pentru activitățile desfășurate, altele decât cele corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute de lege.

Procedura:

Contribuabilii determină impozitul pe profit/impozitul pe veniturile micro-întreprinderilor de plată. Această determinare se face prin scăderea bonificației din impozitul datorat. Mai precis, contribuabilii au obligația de a completa și depune Declarația 100. În această declarație există o rubrica în care se completează suma dedusă (suma scăzută din impozit, adică bonificația). Suma obținută după deducerea bonificației este suma care trebuie plătită cu titlu de impozit.

Totodată, ANAF cere ca, pentru a putea beneficia de bonificația prevăzută de art. OUG nr. 33/2020, contribuabilul să nu aibă datorii scadente la bugetul de stat și neachitate.

Deși această condiție nu este prevăzută în mod expres de OUG nr. 33/2020, considerăm că această cerință trebuie îndeplinită în lumina prevederilor fiscale ce reglementează ordine stingerii obligațiilor fiscale. Astfel, în cazul în care contribuabilul ar avea datorii scadente mai vechi, orice plata făcută către bugetul de stat de către contribuabil va intră în contul unic și, ulterior, distribuită în vederea stingerii celei mai vechi datorii.

Va vom ține la curent cu noi informații.

Autor: Av Cornelia Mitrofan