Informații utile privind nediscriminarea conform Legii 202 / 2012 (2)

Informații utile privind nediscriminarea conform Legii 202 / 2012 (2)

Precizări pentru societățile comerciale

1) În cazul în care o societate comercială are un număr mai mare de 50 de angajați, pentru a face dovada respectării depline a Legii 202 / 2012, echipa managerială are posibilitatea de a identifica un angajat căruia să ii repartizeze, chiar prin fișa postului, atribuții în domeniul egalității de șanse și tratament.

2) De asemenea, în limita bugetului existent pentru cheltuieli salariale, echipa de conducere a societății comerciale poate să opteze pentru angajarea unui expert / tehnician în egalitate de șanse.

3) Persoana desemnată dintre angajații companiei sau, după caz, expertul în egalitate de șanse, au următoarele atribuții principale:

a) analizează contextul de apariție și evoluție a fenomenului de discriminare de gen, precum și nerespectarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați și recomandă soluții în vederea respectării acestui principiu, conform legii;

b) formulează recomandări / observații / propuneri în vederea prevenirii / gestionării/ remedierii contextului de risc care ar putea conduce la încălcarea principiului egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, cu respectarea principiului confidențialității;

c) propune măsuri privind asigurarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și evaluează impactul acestora asupra femeilor și bărbaților;

d) elaborează planuri de acțiune privind implementarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați în care să fie cuprinse cel puțin următoarele:

  • măsuri active de promovare a egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și eliminarea discriminării directe și indirecte după criteriul de gen
  • măsuri privind prevenirea și combaterea hărțuirii la locul de muncă
  • măsuri privind egalitatea de tratament în ceea ce privește politica de remunerare, promovare în funcții și ocuparea funcțiilor de decizie;

e) elaborează, fundamentează, evaluează și implementează programe și proiecte în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați;

f) acordă consultanță de specialitate pentru aplicarea prevederilor legislației naționale și comunitare în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați.

Sancțiunile pentru nerespectarea obligațiilor instituite prin  Legea 202/2002 sunt contravenționale, amenda fiind cuprinsă între 3 000 și 10 000 de lei, iar persoana prejudiciată prin nerespectarea legii poate solicita și plata unor daune interese morale și/sau materiale care nu sunt limitate de lege.

Dacă doriți asistență în demersul angajării unei persoane responsabile cu măsurile privind nediscriminarea la locul de muncă, va rugăm să ne contactați la office@paulopol.ro.