Înregistrarea biletului la ordin în RNPM – procedură și avantaje

inregistrarea biletului la ordin in rnpm

Înregistrarea biletului la ordin în RNPM este o procedură obligatorie. Acesta este un titlu de credit ce dobândește caracter executoriu și care trebuie înregistrat în RNPM, așa cum ar fi și cazul contractelor de leasing, contractelor de împrumut/ credit, contracte de închiriere sub semnătură privată, contracte de arendă, contracte de asistență juridică.

Prin excepție de la toate cele de mai sus, hotărârile judecătorești, actele autentificate de notarul public, titlurile executorii emise de executorul judecătoresc în cadrul procedurii de executare silită (încheieri, procese verbale, acte de adjudecare), înscrisurile sub semnătură privată care au fost deja notate în RNPM ( ca registru public) în momentului încheierii lor pentru a căpăta titlul executoriu, nu trebuie înregistrate.

 

Ce este biletul la ordin?

Biletul la ordin reprezintă, așa cum am spus și mai sus, un titlu de credit prin care un emitent se obligă să achite o anumită sumă de bani către un beneficiar, la o anumită dată sau la ordinul acestuia, atunci când cere. Este bine de remarcat faptul că prin emiterea biletului la ordin se pot constitui garanții personale de către terți prin avalizarea titlului. „Aval” este o instituție caracterizată prin garantarea executării obligației de plată de către un terț numit avalist față de raportul principal născut între emitenți și beneficiarul biletului la ordin.

Cel ce intră în posesia biletului la ordin trebuie să introducă în bancă la plată acest titlu, la data scadentă. Atunci când biletul la ordin este refuzat la plată de către banca plătitoare, posesorul biletului la ordin poate cere executarea acestuia, întrucât biletul la ordin a devenit titlu executoriu. Executarea silită a biletului la ordin se face doar dacă a avut loc înregistrarea biletului a ordin în RNPM.

 

Înregistrarea biletului la ordin în RNPM

 

Dacă te afli în situația în care îți dorești să înscrii un bilet la ordin în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, firma noastră oferă servicii autorizate în acest sens. Înscrierea unui bilet la ordin în RNPM înseamnă o solicitare pe care trebuie să o adresezi unui operator autorizat de către Ministerul Justiției – Autoritatea de Supraveghere a Registrului Național de Publicitate Mobiliară sau unui agent împuternicit de operator. Poate că toate aceste demersuri s-ar putea să ți se pară dificile și de aceea, Paulopol Attorneys&Counselors vine în sprijinul tău oferindu-ți acele servicii de asistență juridică și consultanță pentru a completa formalitățile de înscriere în RNPM.

Vei avea nevoie de aviz specific inițial acordat în baza completării unui formular de aviz specific inițial. Pentru a putea face înregistrarea în locul tău vom avea nevoie de o serie întreagă de informații pe care ți le vom solicita pe rând. Intrând în posesia lor, firma noastră de avocatură va face înregistrarea și îți vom comunica în termen de 48 de ore și nu mai mult, dovada acesteia astfel încât să poți demara executarea silită cu ajutorul unui executor judecătoresc. Serviciile noastre trec dincolo de acest lucru și astfel atunci când nu cunoști niciun executor judecătoresc cu care să poți demara procedura de executare silită, noi îți putem recomanda unul.

 

Avantajele colaborării cu noi

 

Echipa Paulopol înseamnă experiență și profesionalism. Este un operator autorizat de către Registrul Național de Publicitate Mobiliară și oferă cele mai bune soluții pentru rezolvarea problemelor juridice cu care te confrunți.

Un alt avantaj al colaborării cu noi constă în faptul că solicităm cele mai mici taxe și tarife pentru înregistrarea biletului la ordin în RNPM. În plus, tarifele noastre nu sunt purtătoare de TVA ceea ce înseamnă diminuarea considerabilă a costurilor.

Ne puteți contacta la adresa de e-mail office@paulopol.ro.