licitatii publice

Vrei să participi la licitații publice? Cu siguranță ai nevoie să cunoști mai multe lucruri despre SEAP sau Sistemul Electronic de Achiziții Publice.

Înscrierea la procedura de licitații publice nu înseamnă doar transmiterea unei oferte, ci mai degrabă îndeplinirea tuturor formalităților necesare pentru ca solicitarea ta să fie agreată. Cu toate acestea, despre SEAP cei mai mulți cunosc că este o platformă de licitație publică, acolo se pot înscrie ofertele daca dorești sa vinzi sau sa prestezi un serviciu ce face obiectul unei proceduri de achiziție publica. Ceea ce este bine de știut este că platforma a fost creată cu scopul de a asigura transparență în achiziții publice și pentru a asigura tot suportul celor care vor să participe la licitații publice.

Pentru a-ți crește șansele atunci când participi la o licitație publică, este bine să fii informat la timp cu privire la legislație și noutăți legislative, pe care le poți observa și aici, dar și cu privire la anunțurile de participare.

Iată mai jos cinci pași pe care trebuie să îi ai în vedere:

  1. Înregistrarea în SEAP

Toți cei ce vor să participe la licitații publice trebuie să se înscrie în SEAP. Cu ajutorul platformei, autoritățile publice au acces la oferte de bunuri și servicii, necesare pentru derularea activității. Potrivit Legii nr 98/2016, dar și a Normelor Metodologice Aferente, autoritățile publice pot achiziționa în mod direct anumite produse, servicii sau lucrări conform articolului 7 alin. (5) din lege, prin intermediul catalogului electronic publicat pe SEAP. Pentru a putea participa la licitații publice este nevoie să te înscrii fie în calitate de autoritate publică ( în vederea organizării și publicării de licitații publice), fie în calitate de operator economic (pentru a putea publica oferta în catalogul electronic sau pentru a participa în cadrul procedurilor de achiziție).

Înregistrarea în SEAP înseamnă parcurgerea mai multor pași. Pe de o parte este nevoie de completarea online a unui formular de înregistrare ce poate fi descărcat de pe site-ul www.e-licitatie.ro. După completarea formularului, vei transmite o solicitare de înregistrare operatorului SEAP, semnată și ștampilată de persoana împuternicită de companie pentru a reprezenta compania în relația cu terții. Confirmarea înregistrării se va face prin emiterea unui Certificat Digital de înregistrare, alături de toate acele instrucțiuni de utilizare.

Certificatul Digital astfel primit prezintă un termen de valabilitate – și anume doi ani de la data acordului.

Cererea de înregistrare transmisă către SEAP va fi însoțită de mai multe documente. Pe de o parte, de acte care să facă dovada funcției celui care transmite solicitarea, iar pe de altă parte este nevoie de copii după certificatul de înregistrare de la Oficiul Registrului Comerțului sau în caz de Asociație sau Fundație, de încheierea de înscriere în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor. De asemenea, este necesar să deții o semnătură electronică extinsă cu certificat digital calificat validă.

 

  1. Urmărește pragurile de achiziție publică

Transparența procesului de licitație publică este garantată de legislația română. Ca atare, orice achiziție publică trebuie însoțită de un anunț obligatoriu postat în SEAP. La fel se întâmplă și după atribuire, toate anunțurile de atribuire pentru licitații publice fiind prezente în platformă.

Cu toate acestea, există situații în care anumite cereri de ofertă să nu fie înscrise în acest Sistem Electronic de Achiziții Publice. Cu alte cuvinte, legislația stabilește obligativitatea depunerii unei cereri de ofertă la care se pot înscrie toți cei ce întrunesc condițiile din anunțurile de intenție, atunci când se depășesc niște praguri financiare, potrivit actualizărilor 2021.

  1. Informează-te din timp despre cum să participi la o licitație prin SEAP

Atunci când vorbim despre licitații publice prin SEAP, de regulă procedura asigură o bună transparență și se poate desfășura ușor. Pe de o parte, accesând Sistemul Electronic de Achiziții Publice vei identifica din timp acele anunțuri la care te poți înscrie prin procedura de licitație publică.

Mai înainte de înscrierea la procedura de licitație publică este bine să urmărești dacă îndeplinești sau nu condițiile propuse de autoritatea contractantă.

Depunerea ofertei a și a documentelor înseamnă o procedură amănunțită, dar mai ales atenție la detalii. Te putem însoți în procedura de achiziție publică, pornind de la asigurarea de consultanță și asistență juridică pentru întocmirea documentelor și a ofertelor pentru achiziție publică și până la consultanță juridică cu privire la încheierea contractelor de achiziție publică. Asigurăm și asistență juridică cu privire la solicitarea de clarificare atunci când este cazul sau putem fi alături de tine cu servicii juridice de bună calitate atunci când depui o contestație ori te afli într-un litigiu cu privire la organizarea licitațiilor publice.

După câștigarea contractului de achiziție publică se va publica anunțul de atribuire pe platforma SEAP

Cunoașterea legislației în domeniul achiziției publice este foarte importantă. În acest fel vei putea observa dacă autoritatea contractantă respectă sau nu cu adevărat procedura și astfel să obții clarificări sau să contești decizia de respingere a ofertei propuse ori a modului în care au fost evaluate alte oferte ale operatorilor economici participanți.

  1. Prețul, un criteriu important în procedura de licitații publice

Adesea, prețul este unul dintre criteriile cele mai importante în procedura de licitații publice, fiind unul dintre subiectele cele mai discutate în cadrul acestei proceduri. Cu toate acestea prețul nu este totul. În cazul în care ai o documentație greșit făcută, indiferent de prețul pe care îl ai, este posibil ca procedura de achiziție publică să nu îți fie atribuită. Ceea ce trebuie să cunoști este că trebuie să respecți întru totul condițiile de participare.

  1. Asocierea din timp cu alt operator economic

Atunci când consideri că nu poți îndeplini toate condițiile pentru a câștiga  contractul de achiziție publică ai putea să te orientezi spre asocierea din timp cu un alt operator economic care să te susțină în dovedirea capacității tehnice din caietul de sarcini sau cu privire la datele economice. Odată observată cererea de ofertă este bine să o analizezi cu atenție și să observi dacă poți îndeplini condițiile pentru a participa la procedura de atribuire. Dacă nu te poți încadra singur în procedura de licitație publică, ar fi bine să te orientezi din timp în așa fel încât să îți alegi partenerul sau partenerii alături de care să participi la procedura de achiziție și asta pentru că este nevoie de completarea DUAE (Documentul Unic de Achiziție European) în platforma SEAP, dar mai ales de stabilirea și negocierea unor puncte comune în așa fel încât contractul de achiziție publică să poată fi implementat la timp și fără probleme.

Adjudecarea procedurii de licitație publică necesită parcurgerea mai multor etape. Pe de o parte, înscrierea în SEAP care constituie un element obligatoriu, iar pe de altă parte este nevoie de urmărirea cu atenție a anunțurilor privind lansarea unor proceduri de achiziție publică și constituirea dosarului care cuprinde o documentație specifică.

 

Mai multe despre noi, poți observa aici: https://paulopol.ro/cine-suntem/ .