Termen de depunere a declarației unice pe venit 2020
iunie 17, 2020
Noi facilități fiscale pentru mediul de afaceri
iunie 29, 2020
Arata tot

Măsuri și reguli în domeniul transporturilor pe perioada stării de alertă pentru prevenirea răspândirii COVID-19

Vă informăm  a fost publicat vineri Ordinul nr. 1082/97/1112/2020 privind măsuri și reguli în domeniul transporturilor pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19. În domeniul transportului rutier de mărfuri, acest ordin prevede:

II. În domeniul transportului rutier de mărfuri se aplică următoarele măsuri:

1. Interiorul mijlocului de transport trebuie igienizat înainte de plecarea în fiecare cursă.

2. Conducătorul mijlocului de transport va fi dotat cu mască de protecție și dezinfectant pe bază de alcool, iar mijlocul de transport va fi dotat cu coșuri de colectare a gunoiului/saci de gunoi securizați.

3. În interacțiunea cu alte persoane, conducătorul mijlocului de transport este obligat să poarte masca de protecție, astfel încât să îi acopere gura și nasul.

4. Se utilizează cu precădere documente digitale. În cazul manipulării documentelor în format hârtie, conducătorul mijlocului de transport este obligat să poarte masca de protecție, astfel încât să îi acopere gura și nasul, să utilizeze mănuși, pe care le depozitează într-o pungă special destinată după utilizare, și să își dezinfecteze mâinile după îndepărtarea mănușilor.

Acest Art II.pct 4 din Ordinul 1082/2020 prevede “Se utilizează cu precădere documente digitale.” Un astfel de document digital este “scrisoarea electronică de trăsură CMR. Referitor la legislația cu privire la scrisoarea electronică de trăsură CMR, vă informez asupra următoarelor aspecte:

 1. În 2019, România a aderat la protocolul adițional al convenției CMR din 1956 privind scrisoarea electronică de transport.
 2. Scrisoarea electronică de transport a fost făcută pentru a facilita organizarea relațiilor de transport înlocuindu-se astfel suportul de hârtie al extrasului CMR.
 3. Legea prevede că scrisoarea de trăsura precum și orice altă declarație, solicitare, cerere sau altă comunicare în relațiile comerciale de transport poate fi realizată și prin comunicare electronică.
 4. O scrisoare electronică de transport care respectă condițiile protocolului are aceeași valoare juridică ca și o scrisoare de transport clasică pe suport de hârtie, și va conține aceleași elemente/indicații conținute și de scrisoarea tradițională.
 5. Condiția importantă a existenței juridice a scrisorii electronice de transport este dată de autenticitatea semnăturii acesteia dintre părți.
 6. Legea prevede că scrisoarea electronică va fi autentificată de părțile contractului de transport prin intermediul unei semnături electronice autentice (semnătura digitală), care asigură legătura acesteia cu scrisoarea in cauză. Autenticitatea unei semnături este presupusă ca fiind validă (dacă nu se dovedește altfel) dacă semnătura electronică îndeplinește cumulat condițiile următoare:
 • este in mod unic legată de semnatar;
 • este capabilă să identifice semnatarul;
 • este creată cu ajutorul mijloacelor pe care semnatarul le poate menține sub controlul sau unic;
 • este legată de datele la care se referă, astfel încât orice schimbare ulterioară a datelor este detectabilă.

7.  Principiul este că scrisoarea de transport trebuie să asigure integritatea informațiilor conținute de aceasta, din momentul în care a fost generată prima dată în forma sa finală. Exista integritate atunci când datele au rămas complete și nemodificate, în afară de orice adăugare sau schimbare care apare în cursul normal al comunicării.

8. Opinez că transportatorul trebuie să aibă și el acces la platforma/programul care generează scrisoarea electronică. Ex. transportatorul este în drept să înscrie eventualele rezerve la încărcarea mărfii potrivit pct. 18 din cuprinsul scrisorii CMR. El însă, nu trebuie sa poată sa modifice locul de încărcare al mărfii sau (ex) cantitatea/masa de marfă. Astfel, informațiile conținute în scrisoarea electronică pot fi completate sau modificate în cazurile autorizate de Convenția CMR din 1956.

9. Procedura utilizată pentru completarea sau modificarea scrisorii electronice de trăsură trebuie sa permită detectarea ca atare a oricărui supliment sau a unui amendament la scrisoare și să păstreze datele care figurau inițial în aceasta.

10. Pentru a pune în aplicare dispozițiile legale privitoare la scrisoarea electronică, părțile trebuie sa convină prin acord asupra procedurilor de punere în aplicare în conformitate cu dispozițiile protocolului, în special asupra următoarelor elemente:

 • metoda de emitere și de livrare a scrisorii electronice de trăsură către partea destinată;
 • asigurarea că scrisoarea electronică de trăsura își păstrează integritatea;
 • modul în care partea care are dreptul la beneficiile care decurg din scrisoarea electronică de trăsura,  este în măsură să demonstreze acest drept;
 • modul în care se confirmă faptul că livrarea către destinatar a fost efectuată;
 • procedurile de completare sau de modificare a scrisorii electronice de trăsura;
 • procedurile de eventuală  înlocuire a scrisorii electronice de trăsură cu o scrisoare de trăsura emisă prin diferite mijloace.

11. Toate procedurile/elementele de mai sus trebuie să se regăsească în cuprinsul scrisorii electronice de trăsură și să poată fi verificate cu ușurință.

12. Transportatorul trebuie să transmită expeditorului, la cererea acestuia, o confirmare de primire a mărfurilor și toate informațiile necesare pentru identificarea expedierii și pentru accesul la scrisoarea electronică.

13. De asemenea, documentele menționate la art. 6 alin. (2) lit g (lista documentelor remise transportatorului) și art.11 (documente necesare în vederea îndeplinirii formalităților de vamă și a altora care trebuie făcute înainte de eliberarea mărfii) din Convenția CMR din 1956, pot fi furnizate de către expeditor transportatorului sub forma unei comunicări electronice, dacă documentele există sub această formă și dacă părțile nu au convenit asupra procedurilor care permit stabilirea unei legături intre aceste documente și scrisoarea electronică de trăsură, într-o manieră care să le asigure integritatea.

În concluzie, scrisoarea electronică de trăsură aplicată cu respectarea protocolului adițional are aceeași valoare juridică ca și cea standard.

Este însă necesar, pe lângă o semnătură digitală care să autentifice scrisoarea, să ai și o platforma electronică/program IT, care să îți faciliteze aplicarea ei conform protocolului ( ex. să poată fi detectabile modificările… vezi pct 9 -11 de mai sus etc).

Găsiți AICI adresa web a unei astfel de platforme: https://transfollow.org/ro/ce-este-e-cmr/.

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne contactați pe e-mail la office@paulopol.ro.