Măsuri “tranzitorii” aplicabile între starea de urgență și starea de alertă

Măsuri “tranzitorii” aplicabile între starea de urgență și starea de alertă

Vă informăm că recent a intrat în vigoare Ordonanța de Urgență nr. 70/2020 care conține o serie de măsuri “tranzitorii” între starea de urgență și starea de alertă. Iată care sunt principalele măsuri adoptate:

Cu privire la amânarea ratelor în contractele de credit și de leasing

S-a prelungit până la 15.06.2020, termenul limită pentru depunerea solicitărilor de amânare a plății ratelor pentru contractele de credit și leasing, conform OUG 37/2020.

Cu privire la Certificatele de Situații de urgență

Se prelungește până la dată de 15.06.2020 termenul în care se pot obține certificate de situații de urgență, la cerere.

S-a adăugat luna mai 2020 că factor de referință pentru obținerea CSU, respectiv acum se poate obține CSU că urmare a diminuării veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie, aprilie sau mai 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau întreruperea parțială sau totală a activității că efect al deciziilor emise de autoritățile publice competențe pe perioada stării de urgență decretate.

Deținătorii de CSU albastru (respectiv operatorii care și-au întrerupt total sau parțial activitatea că urmare a deciziilor luate de autoritățile publice), pot beneficia de următoarele facilități fiscale conform OUG 69/2020:

  1. Reducerea impozitului anual pentru clădirile ne-rezidențiale, cu o cotă de până la 50% din impozit, pentru durata stării de urgență, cu respectarea unor condiții. Reducerea se va stabili prin hotărâre a consiliului local sau, după caz, a Consiliului General al Municipiului București până la data de 14.08.2020;
  2. Pentru persoanele care utilizează un loc public, se poate reduce taxa pentru utilizarea spațiului public, cu o cotă de până la 50% din taxă, pentru durata stării de urgență. Reducerea se va stabili prin hotărâre a consiliului local sau, după caz, a Consiliului General al Municipiului București până la dată de 14.08.2020;

Cu privire la întreruperea serviciilor de utilități

În ceea ce privește furnizorii de utilități, mai exact: operatorii de transport și distribuție energie electrică și gaze naturale, precum și operatorii de apă, canal și salubritate sunt obligați să asigure continuitatea furnizării serviciilor pe întreagă perioada a stării de alertă. Debranșarea sau, după caz, deconectarea se amână până la încetarea stării de alertă.

Cu privire la valabilitatea documentelor oficiale

Documentele eliberate de instituțiile și autoritățile publice, inclusiv actele de identitate al căror termen de valabilitate a expirat înainte cu cel mult 15 zile de la instituirea stării de urgență (15.03.2020), își mențin valabilitatea pentru o perioada de 90 de zile de la încetarea stării de urgență, respectiv până la 15.08.2020.

Valabilitatea prelungirii numerelor de înmatriculare provizorie, precum și, în unele cazuri, a dovezilor înlocuitoare ale permiselor de conducere, se menține până la dată de 30.06.2020.

Cu privire la formalitățile efectuate la Registrul Comerțului

Până la dată de 15.11.2020, declarațiile pe proprie răspundere pot avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică și pot fi transmise la Registrul Comerțului fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătură electronică sau prin servicii de poștă și curier. Declarațiile pe proprie răspundere pot fi date și în formă autentică, certificată de avocat sau direct la Registrul Comerțului.

Până la dată de 15.11.2020, specimenul de semnătură poate fi dat sub semnătură privată, fără nicio altă formalitate sau poate fi legalizat de notarul public, certificat de avocat ori dat direct la registrul comerțului.

Până la 01.11.2020, declarația privind beneficiarul real pentru societățile înființate înainte de 21.07.2019 poate fi depusă la registrul comerțului sub formă de înscris sub semnătură privată, formă electronică sau în formă autentică, certificată de avocat ori dată direct la registrul comerțului.

Cu privire la zilele libere acordate părinților

Numărul de zile libere plătite acordate unuia dintre părinți ( în situația suspendării cursurilor sau a închiderii temporare a unităților de învățământ ) pentru supravegherea copiilor, se stabilește și pe perioada stării de alertă, până la încheierea cursurilor anului școlar 2019 – 2020.

Va reamintim faptul că pentru fiecare zi liberă acordată părintelui supraveghetor, angajatorul acordă o indemnizație decontată de stat, care se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului și al cărei cuantum este de 75% din salariul de baza, dar nu mai mut de 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Cu privire la valabilitatea contractelor colective de muncă și măsurile în domeniul dreptului muncii

Valabilitatea contractelor colective de muncă și a acordurilor colective se menține pentru o perioada de 90 de zile de la încetarea stării de urgență, adică din dată de 14 mai 2020.

Prin derogare de la dispozițiile Codului Muncii, angajatorii din sistemul privat care au un număr mai mare de 50 de salariați, au obligația de a stabili programe individualizate de muncă, fără acordul salariaților, astfel încât între salariați să se asigure existența unui interval de o ora la începerea și la terminarea programului de muncă, într-un interval de trei ore. Programul de muncă individualizat și modul de repartizare al acestuia pe zile, se stabilesc în actul adițional la contractul individual de muncă. Măsură se aplică angajaților care lucrează în aceeași unitate.

  1. Măsurile privind șomajul tehnic s-au prelungit până la 31.05.2020. Așadar, facilitățile precum indemnizația de șomaj, precum și toate celelalte prevederi ale OUG 30/2020, așa cum vi le detaliam în informările noastre din 31.03.2020 și următoarele, se mențin neschimbate până la 31.05.2020.

Pentru mai multe detalii despre oricare dintre aceste măsuri va rugăm să ne contactați pe e-mail la office@paulopol.ro.