SET UP BUSINESS
iunie 16, 2022

Scurte explicatii ale mecanismului impozitarii chiriilor incasate de catre persoane fizice, incepand cu data de 01.01.2024, conform Ordonantei de Urgenta nr. 115/2023.

 

Astfel, incepand cu data de 01.01.2024, persoanele juridice ce detin in folosinta bunuri sau spatii inchiriate de la persoane fizice au obligatia de a calcula, retine, declara si plati lunar impozitul aferent chiriei, ce constituie venit impozabil pentru proprietar.

La data platii chiriei, chiriasul (persoana juridica) va calcula impozitul pentru chirie si va plati proprietarului (persoana fizica) chiria lunara stabilita prin contract, diminuata cu impozitul calculat. In acest sens, se va intocmi o dispozitie de plata, ce va fi semnata obligatoriu de catre proprietarul persoana fizica.

Cota impozitului este de 10% din venitul net, impozitul urmand a fi platit la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.

Venitul net se stabileste prin deducerea din venitul brut a unei cote de 20%, reprezentand cheltuieli forfetare.

In situatia in care chiria reprezinta echivalentul in lei al unei valute, venitul brut se determina pe baza cursului BNR din ziua precedenta in care se efectueaza plata chiriei.

Venitul brut se stabileste prin adaugarea la chiria datorata proprietarului si a oricaror cheltuieli in legatura cu spatiul care, desi sunt in sarcina proprietarului, sunt de fapt efectuate de catre chirias.

 

Avand in vedere toate acestea, impozitul aferent chiriilor poate fi stabilit dupa urmatoarea formula:

 

Impozit pe chirii = Venit Net [Venit Brut (chirie+cheltuieli suportate de chirasul PJ) – 20% (Cheltuieli forfetare)] X 10%

 

 

Pentru o mai facila intelegere a mecanismului calculului impozitului pe chirii, va prezentam urmatoarele exemple:

 

Societatea X detine in chirie un spatiu, chiria datorata proprietarului persoana fizica fiind in cuantum de 1000 lei.

Societatea X, in ziua in care va plati chiria proprietarului persoana fizica, va trebuie sa calculeze impozitul pe chirii.

 

I.Situatia in care societatea X nu a efectuat cheltuieli ce erau in sarcina proprietarului

In aceasta situatie, impozitul pe chirii se va calcula astfel:

 

Impozit pe chirii = [1000 (venit brut) – 20% (cheltuieli forfetare)] X 10% (cota de impozit) = (1000 – 200) X 10% = 800 X 10% = 80 lei

Chiria ce va fi platita efectiv proprietarului persoana fizica = 1000 – 80 = 920 lei

 

II.Situatia in care societatea X a efectuat cheltuieli ce erau in sarcina proprietarului

In aceasta situatie, in care societatea X a efectuat cheltuieli in cuantum de 200 lei, impozitul pe chirii se va calcula astfel:

 

Impozit pe chirii = [1200 lei (venit brut ce reprezinta chirie+cheltuieli) -20%] X 10% = (1200 – 240) X 10% = 960 X 10% = 96 lei

Chirie ce va fi platita efectiv proprietarului persoana fizica = 1000 – 96 = 904 lei

 

 

Speram ca acest material v-a fost de folos in intelegerea noului mecanism al calculului si retinerii impozitului pe chirii.

 

Daca aveti orice neclaritati in legatura cu cele de mai sus, va rugam sa contactati Paulopol Attorneys&Counselor la adresa de e-mail: contact@paulopol.ro