Modificari in domeniul relatiilor de munca

Vă informăm că, începând cu data de 25.07.2021, a intrat în vigoare Legea nr. 208/2021 (”Legea 208”) pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice în domeniul relaţiilor de muncă şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Principalele aspect reglementate de Legea 208 sunt următoarele:

 

  1. Modificarea Codului Muncii referitoare la posibilitatea utilizării semnăturii electronice, a semnăturii electornice avansate sau semnăturii electronice calificate ori a sigiliului electronic de către angajator după cum urmează:
  2. Angajatorul poate opta pentru utilizarea semnăturii electronice, a semnăturii electornice avansate sau semnăturii electronice calificate ori a sigiliului electronic pentru întocmirea tuturor înscrisurilor / documentelor din domeniul relațiilor de muncă rezultate din încheierea contractului individual de muncă, pe parcursul executării acestuia sau la încetarea contractului individual de muncă.

În categoria documentelor ce pot fi semnate conform paragrafului anterior nu sunt incluse actele bilaterale (cele care presupun ca ambele părți – anagajator și angajat – să își dea acordul pentru perfectarea lor).

Totodată, pentru ca angajatorul să poată utiliza tipul de semnatură mai sus prezentat, acesta are obligația să reglementeze în regulamentul intern și/sau în contractul colectiv de muncă condițiile de utilizare a acestei semnături.

  1. Angajatorul poate opta pentru utilizarea semnăturii electronice avansate sau a semnăturii electronice calificate la încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea  contractului individual de muncă în următoarele condiții:

– persoana selectată în vederea angajării și salariatul au fost informați cu privire la procedurile privind utilizarea semnăturii electronice, semnăturii electronice avansate și semnăturii electronice calificate;

– persoana selectată în vederea angajării și salariatul nu pot fi obligați să utilizeze semnătura electronică avansată sau certificată;

– părțile trebuie să utilizeze același tip de semnătură (dacă persoana selectată în vederea angajării / salariatul refuză semnarea cu semnătura sa electronica, actul trebuie semnat de ambele părți în format letric).

Notă 1: conform Legii 208, angajatorul poate suporta, pentru el și angajații săi, iar acestea sunt deductible pentru determinarea rezultatului fiscal, cheltuielile pentru achizionarea semnăturilor electronice avansate sau calificate ce urmează a fi utilizate  pentru semnarea înscrisurilor/documentelor din domeniul relațiilor de muncă/securității și sănătății în muncă.

Nota 2: angajatorul are obligația de a arhiva orice înscris / document privind relațiile de muncă cu respectarea prevederilor Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996 și ale Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electornică.

 

  1. Modificarea Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă.

Mai exact, a fost modificat articolul ce prevede sancțiunea aplicabilă angajatorului (amendă în cuantum de 2000 lei) în cazul în care acesta nu asigură condițiile pentru ca telesalariatul să primească o instruire suficientă și adecvată în domeniul securității și sănătății în muncă cu privire la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare (indiferent de locația în care telesalariatul își desfășoară activitatea).

Această modificare, având ca obiect obligația generică a angajatorului de a instructa salariatul cu privire la utilizarea respectivelor echipamente, s-a produs în contextul în care, prin OUG nr. 36/2021 (în forma valabilă anterior modificării sale prin Legea 208), au fost eliminate atât condiția ca telesalariații să fie prezenți cel puțin o zi pe lună la sediul angajatorului, cât și eliminarea locului sau a locurilor convenite de părți pentru desfășurarea telemuncii.

 

III. Modificarea Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, în conformitate cu care:

  1. instruirea reprezentanții salariaților cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă cu privire la riscurile legate de securitate şi sănătate în muncă, pe durata desfăşurării activităţilor, se poate realiza de către angajator și online, în interiorul programului de lucru;
  2. în cazul instruirii online, dovada instruirii trebuie să fie semnată cu semnătură electronica, semnătură electronica avansată sau semnătură electronica calificată.

 

Pentru orice informații suplimentare, lămuriri sau discuții punctuale asupra acestor modificări, nu ezitați să ne contactați.