Continuăm seria informărilor legislative referitoare la noutățile aplicabile în 2021. În acest articol vă prezentăm date despre microîntreprinderi și TVA:

Microîntreprinderi

  1. Se clarifică faptul că pentru microîntreprinderi, autoturismul folosit în scopuri personale, cheltuielile aferente nu sunt supuse impozitului pe venit și nici a contribuțiilor sociale. Mai exact, partea de 50% care este nedeductibilă, in cazul microîntreprinderilor putea fi impozitată anterior și aplicate contribuțiile salariale, chiar dacă în practică nu au existat astfel de abordări din partea inspectorilor, este bine că a fost clarificat acest aspect;
  2. Veniturile din dividende primite de la o persoană juridică română nu se includ în baza de impozitare pentru microîntreprinderi. Cu alte cuvinte, dacă compania care plătește impozit pe microîntreprindere deține acțiuni la o persoană juridică română și primește dividende, nu va plăti impozit pe acele dividende.

TVA

  1. Se majorează plafonul pentru TVA la încasare de la 2.250.000 lei la 4.500.000 lei, astfel, până la 25.01.2021 dacă anterior ați depășit plafonul de 2.250.000 lei și ați ieșit din sistemul de TVA la încasare, acum puteți sa reintrați dacă nu depășiți noul plafon;
  2. Rambursările de TVA cu control ulterior se prelungesc până la 31.03.2021;
  3. Pentru livrarea de locuințe cu cota de TVA 5% către persoane fizice, plafonul rămâne 450.000 lei, creșterea plafonului la 140.000 EUR a fost amânată pentru 01.01.2022;
  4.  Transferul dreptului de proprietate asupra unui bun imobil de către o persoană impozabilă către o instituţie publică, în scopul stingerii unei obligaţii fiscale restante nu este considerata livrare de bunuri şi astfel nu reprezintă o operaţiune supusă TVA.
  5. TVA-ul aferent băuturilor alcoolice și tutun acordate în scop de reclamă sau cu scopul stimulării vânzărilor este deductibil, până acum TVA-ul aferent acestor produse nu era deductibil;
  6. Se poate ajusta TVA-ul pentru facturile neîncasate de la persoane fizice în termen de 12 luni în anumite condiții, cu alte cuvinte, dacă ai plătit TVA pentru aceste facturi neîncasate, dacă sunt îndeplinite condițiile, îl poți ajusta;
  7. Se acordă dreptul de deducere beneficiarilor care primesc facturi de corecţie de la furnizori în afara termenului de prescripţie, în alte situaţii decât ca urmare a inspecţiei fiscale la furnizor. Astfel, în cazul în care furnizorul emite facturi de corecţie, fie din iniţiativă proprie, fie în urma inspecţiei fiscale în cadrul căreia organul fiscal a stabilit TVA colectată pentru anumite operaţiuni efectuate în perioada supusă inspecţiei fiscale, beneficiarul respectivelor operaţiuni are dreptul să deducă taxa înscrisă în factura de corecţie emisă de furnizor chiar dacă termenul de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale s-a împlinit. În aceste situaţii, dreptul de deducere poate fi exercitat în cel mult un an de la data primirii facturii de corecţie, sub sancţiunea decăderii.
  8. Atenție la achizițiile de bunuri din UK, deoarece a intrat in vigoare Brexit-ul și se va plăti TVA in vamă ca pentru orice achiziție din afara UE. PS: Irlanda de Nord rămâne în UE, astfel că regulile pentru achizițiile din această țară rămân în vigoare;

Dacă aveți întrebări sau dacă sunt necesare informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați pe adresa office@paulopol.ro.