Continuăm seria informărilor legislative referitoare la noutățile aplicabile în 2021. În acest articol vă prezentăm date despre salarizare.

Salarizare

 1. Se prelungește șomajul tehnic în baza OUG 30/2020 și măsura acordării indemnizaţiei pentru timp redus de muncă (Kurzarbeit) până la 30 iunie 2021
 2. Se prelungesc facilitățile acordate angajatorilor până la 30 iunie 2021 cu privire la:

– zilele libere acordate părinților pentru supravegherea copiilor  în situația în care, prin ordinul ministrului educației și cercetării, se dispune suspendarea activităților care impun prezența fizică a ante-preșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ și continuarea activităților didactice în sistem online; (modificări la OUG nr. 147/2020);

– la alegerea angajatorului, pentru angajații care încheie contracte individuale de muncă pe perioadă determinată de până la 3 luni, se asigură decontarea unei părți din salariul acordat acestora, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, reprezentând 41,5% din salariul aferent zilelor lucrate în aceste locuri de muncă, pentru o perioadă de lucru de 8 ore/zi, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020; (modificări la OUG 132 / 2020)

– pentru persoanele care prestează activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, care își desfășoară activitatea în unul dintre domeniile prevăzute la art. 13 din Legea nr. 52/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru o perioadă de 3 luni, la alegerea beneficiarului de lucrări, se acordă de la bugetul de stat o sumă reprezentând 35% din remunerația cuvenită zilei de muncă. (modificări la OUG 132 / 2020)

 1. Se prelungesc pana la data de 1 septembrie 2021 măsurile pentru stimularea angajării de persoane în vârstă de peste 50 de ani sau cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani, pe o perioada nedeterminata si cu norma întreagă, ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgență sau de alertă respectiv sunt înregistrati ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București.

Angajatorii primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei cu obligația menținerii raporturilor de muncă pentru o perioadă de minimum 12 luni de la împlinirea termenului de 12 luni.

 1. Se clarifică plafonul de 400 euro pe an al primelor de asigurare de sănătate pentru a fi neimpozabil; este determinat pe persoană, înainte nu era clar specificat;
 2. Pentru angajații aflați în telemuncă, angajatorul are posibilitatea să deconteze o sumă de până la 400 lei/lună (corespunzător numărului de zile din lună în regim de telemuncă), neimpozitată și nejustificată, pentru acoperirea cheltuielilor angajatului, practic pe lângă salariul din contractul de muncă se poate acorda acest beneficiu fără a fi impozitat;
 3. Se introduc în categoria veniturilor neimpozabile din salarii şi ajutoarele pentru adopţie. Acestea nu vor fi supuse nici contribuţiilor sociale obligatorii;
 4. Sumele plătite pentru educația timpurie a copiilor angajaților nu sunt supuse contribuțiilor sociale;
 5. Se aduc clarificări cu privire la tichetele cadou oferite altor persoane decât salariații firmei, astfel acestea se includ în categoria veniturilor din alte surse și se impozitează cu impozit pe venit (acum 10%);
 6. Ajutoarele pentru adopție sunt considerate venituri neimpozabile și nu se taxează cu contribuții sociale;
 7. Salariul minim pe economie este propus a fi stabilit la 2.300 lei, salariul minim pentru studii superioare rămâne nemodificat, respectiv 2.350 lei, iar cel în construcții rămâne 3.000 lei;
 8. Nu se calculează impozit si contribuții pentru servicii turistice și/sau de tratament pentru salariați sau membrii de familie ai acesora, dacă suma cumulată într-un an fiscal nu depășește contravaloarea salariului mediu brut aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale

Dacă aveți intrebări sau dacă sunt necesare informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați pe adresa office@paulopol.ro.