Modificări legislative importante referitoare la modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje (2)

Continuăm subiectul pe care l-am început în articolul publicat ieri aici pe site și vă prezentăm în continuare ultima parte din principalele modificări aduse de intrarea în vigoare a OUG nr. 50/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu și pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, care aduce modificări legislative importante.

4. A fost prevăzută în mod expres obligația persoanelor juridice, altele decât cele din HORECA, care generează ambalaje folosite și/sau deșeuri de ambalaje similare celor provenite din gospodării ca urmare a activității proprii, să predea contra cost ambalajele folosite si/sau deșeurile de ambalaje unor colectori autorizați pentru achiziționarea deșeurilor de ambalaje de la populație sau  să depună deșeurile de ambalaje, pe tipuri de materiale, în sistemele de colectare separată a deșeurilor municipale, gestionate de către operatorii prevăzuți în Legea serviciului de salubrizare a localităților.

5. Va fi obligatorie utilizarea – SIATD (sistemul informatic de asigurare a trasabilității deșeurilor). Sistemul se va utiliza  începând cu data intrării în vigoare a ordinului pentru aprobarea de către autorități a instrucțiunilor de utilizare a acestei aplicații informatice.

Neutilizarea aplicației informatice SIATD (de către persoanele juridice care gestionează deșeuri de ambalaje, respectiv de către organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 80 000 lei la 100 000 lei;

Administrația Fondului pentru Mediu va pune la dispoziția utilizatorilor, în mod gratuit, sistemul informatic de asigurare a trasabilității deșeurilor (SIATD), în vederea monitorizării și verificării corectitudinii tranzacțiilor cu deșeuri de ambalaje în sistemul răspunderii extinse a producătorului;

Aplicația informatică SIATD se utilizează de către organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorului (OIREP) și de către persoanele juridice care gestionează deșeuri de ambalaje ale căror costuri nete și/sau costuri de colectare/valorificare/sortare/raportare sunt finanțate de către OIREP;

Prin Ordinul ministrului mediului nr. 572/2019, publicat în Monitorul Oficial în data de 3 iulie 2019, și intrat în vigoare în aceeași zi, au fost reglementate condițiile de depunere online a declarațiilor la Fondul pentru mediu.

 Vă stăm la dispoziție pentru consultanță juridică pentru verificarea respectării prevederilor legale la nivelul societății prin raportare la activitatea concretă a acesteia – vă rugăm să ne contactați prin email la office@paulopol.ro.