Recent a intrat în vigoare Legea nr. 112/2020 care a adus unele modificări și completări Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice.

Printre noutățile importante se află și cea cu privire la posibilitatea de a completa lista produselor și serviciilor pentru care se solicită protecția unei mărci după momentul înregistrării mărcii. Cererea trebuie depusă până pe 30 septembrie 2020.

În următoarele paragrafe vom prezenta condițiile în care se poate face această completare și procedura care trebuie respectată.

Produsele și serviciile pentru care se solicită protecția unei mărci se clasifică în conformitate cu sistemul stabilit de Clasificarea de la Nisa, produsele și serviciile fiind grupate pe clase, iar în interiorul fiecărei clase existând mai multe grupe de produse și servicii.

În cazul în care persoana care solicită înregistrarea unei mărci la OSIM indică în mod clar și precis produsele și serviciile pentru care solicită protecția mărcii, atunci marca va fi înregistrată strict pentru produsele și serviciile astfel indicate.

Dacă la momentul depunerii cererii de înregistrare a unei mărcii, solicitantul a indicat produsele și serviciile pentru care solicită protecția mărcii prin utilizarea unor termeni generali sau a indicațiilor generale cuprinse în titlurile claselor din Clasificarea de la Nisa, atunci marca va fi înregistrată pentru toate produsele sau serviciile acoperite de sensul literal al titlului clasei respective.

De exemplu, dacă solicitantul indică în cererea de înregistrare a mărcii faptul că solicită protecția mărcii pentru produse de îmbrăcăminte, încălțăminte și pentru acoperirea capului (denumirea clasei 25), atunci marca va fi înregistrată pentru toate produsele cuprinse în această categorie generală, indiferent de materialul din care sunt confecționate, de categoria de persoane cărora li se adresează aceste produse sau orice alte criterii.

În situația în care la momentul depunerii cererii de înregistrare intenția reală a titularului unei astfel de mărci a fost de a solicita și protecția altor produse și servicii în afara celor acoperite de sensul literal al titlului clasei deja înregistrate, acesta poate depune o declarație în acest sens la OSIM pentru a solicita întinderea protecției mărcii și cu privire la aceste noi produse sau servicii.

Titularul mărcii trebuie să respecte două condiții:

  1. Noile produse și servicii pentru care se solicită întinderea protecției mărcii să fie înscrise în lista alfabetică a Clasificării de la Nisa, care era în vigoare la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii.
  2. Declarația se poate depune la OSIM până la data de 30 septembrie 2020, cu precizarea în mod clar și precis a noilor produse și servicii.

În cazul mărcilor înregistrate pentru care nu se depune o astfel de declarație până în data de 30 septembrie 2020, se va considera că de la expirarea acestui termen mărcile desemnează doar produsele sau serviciile acoperite de sensul literal al titlul clasei înregistrate.

Dacă doriți să vă sprijinim în acest demers, nu ezitați să ne contactați pe e-mail la office@paulopol.ro.

Autor: Av. Madalina Sauciuc