Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2020 (OUG 99/2020) s-au adoptat modificări la o serie de acte normative. În continuare vă prezentăm principalele măsuri fiscale. (Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 551 din data de 25 iunie 2020)

Impozitul specific plătit de firmele din domeniul Horeca ( cei care nu plătesc impozit pe microîntreprindere):

– Contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activități (hoteluri, pensiuni, campinguri, restaurante, catering, baruri, terase) nu datorează impozit specific pentru o perioadă de 90 de zile calculată de la data intrării în vigoare a ordonanței;

– De asemenea, la recalcularea impozitului, pot scădea suplimentar și perioada în care au întrerupt activitatea, total sau parțial, ca urmare a stării de urgență;

– Totodată, declararea și plata impozitului specific aferent primului semestru al anului 2020 se va efectua până la data de 25 octombrie 2020 (data standard era 25 iulie 2020)

Taxa pe valoarea adăugată:

Până la data de 1 octombrie 2020 sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată (TVA) cu drept de deducere următoarele operațiuni realizate cu măști de protecție și ventilatoare medicale:

  • livrările realizate către instituțiile publice responsabile cu constituirea rezervei rescEU. Furnizorul justifică scutirea de TVA în baza unei declarații pe propria răspundere privind destinația bunurilor livrate, cel mai târziu la momentul livrării;
  • importurile și achizițiile intracomunitare efectuate de instituțiile publice responsabile cu constituirea rezervei rescEU. Scutirea de TVA se justifică în baza unei declarații pe propria răspundere a beneficiarului, care se depune la organele vamale la momentul efectuării importului.

Bonificații:

Se acordă o bonificație de 10% plătitorilor de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și plată, și plătitorilor de impozit pe venitul microîntreprinderilor, care achită impozitul datorat trimestrial/ plata anticipată trimestrială până la termenele scadente, 25 iulie 2020 inclusiv, pentru trimestrul II, respectiv 25 octombrie 2020 inclusiv, pentru trimestrul III.

Bonificația de 10% se aplică, în mod corespunzător, și contribuabililor care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic și care achită impozitul datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială până la termenul scadent cuprins, după caz, în perioada 26 iunie – 25 septembrie 2020 inclusiv, și în perioada 26 septembrie – 25 decembrie 2020 inclusiv, în condițiile legii.

Prorogare termene:

Se prelungesc până la data de 25 octombrie 2020 inclusiv, următoarele facilități:

  1. amânarea calculului dobânzilor și penalităților de întârziere pentru obligațiile fiscale care au devenit scadente după data de 21 martie 2020.
  2. măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală;
  3. procedura de rambursare a TVA realizată cu efectuarea ulterioară a inspecției fiscale instituită prin OUG nr. 48/2020;
  4. amânarea calculului dobânzilor și penalităților pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare a ratelor neachitate conform Codului de procedură fiscală.

Rezumat și explicații:

Impozitul specific reglementat de Legea nr. 170/2016, pentru anul 2020, nu se datorează pentru o perioadă de 90 zile.

Se acordă o bonificație de 10% plătitorilor de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și plată, plătitorilor de impozit pe venitul micro-întreprinderilor, precum și plătitorilor de impozit specific, care achită impozitul datorat la termenele scadente pentru trimestrul II 2020 și trimestrul III 2020. Măsura se aplică și pentru contribuabilii care au un an fiscal modificat.

Se prelungesc până la data de 25 octombrie 2020 inclusiv: măsura amânării calculului dobânzilor și penalităților de întârziere pentru obligațiile fiscale scadente; măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare; procedura rambursării TVA cu inspecție fiscală ulterioară instituită prin OUG 48/2020; și calculul dobânzilor și penalităților pentru plata cu întârziere a ratelor neachitate din graficele de eșalonare.

In cazul in care aveți nevoie de asistență privind aspectele descrise mai sus, vă rugăm să ne contactați pe e-mail la office@paulopol.ro.