Continuăm seria informărilor legislative, referitoare la noutățile aplicabile în 2021. In acest mesaj prezentăm date despre prevederi diverse:

Alte prevederi

  1. Eșalonarea la plată simplificată este prelungită pentru perioada 01.01.2021- 31.03.2021;
  2. Suspendarea popririlor este prelungită până la 31.03.2021;
  3. Se acordă un sprijin financiar pentru Horeca și agențiile de turism în valoare de 20% asupra diferenței dintre cifra de afaceri din 2019 și cifra de afaceri din 2020. Urmează să fie clarificate cum se vor depune cererile pentru acest ajutor;
  4. Scutirea de la plata impozitului specific de către Horeca se prelungește până la data de 31 martie 2021;
  5. Nu se mai depune bilanț semestrial pentru firmele cu CA mai mică de 1.000.000 EUR;
  6. Termenul pentru declarația unică este 25.05.2021;
  7. Declaraţia privind impozitul reţinut la sursă , D 205 se va depune până în ultima zi a lunii februarie (anterior termenul era ultima zi a lunii ianuarie).
  8. Se clarifică anumite aspecte care ţin de definirea relaţiilor de afiliere. Până la modificare, art. 26 lit. d) CF  prevedea ca o persoană juridică este afiliată cu altă persoană juridică dacă o persoană deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealaltă persoană juridică ori dacă controlează în mod efectiv acea persoană juridică. In versiunea noua, o persoană juridică este afiliată cu altă persoană juridică dacă o persoană deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor sale afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot atât la prima persoană juridică, cât şi la cea de-a doua ori dacă le controlează în mod efectiv.
  9. Perioada dupa care se realizeaza actualizarea valorii impozabile pentru cladirile apartinand persoanelor juridice se modifica de la 3 ani la 5 ani incepand cu data de 01 iulie 2021.

In cazul in care rapoartele de evaluare se depun dupa primul termen de plata a impozitului (31 martie) acesta produce efecte incapand cu data de 1 ianuarie a anului fiscal urmator.

  1. Impozitul pe clădiri cu destinație mixtă aflate in proprietatea persoanelor fizice

– suprafața utilizată în scop nerezidențial se va stabili prin declarație pe propria răspundere, fără să mai fie nevoie de raportul de evaluare din 5 în 5 ani. Cu alte cuvinte, dacă aveați sediul social al companiei in clădirea personală si ați declarat activități economice la sediu, aveați obligația să depuneți un raport de evaluare, acum este eliminată această obligație, fiind înlocuită cu declarația pe proprie răspundere ce trebuie depusă până la 15.03.2021.

Dacă aveți întrebări sau dacă sunt necesare informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați pe adresa office@paulopol.ro.