Domeniu dinamic și caracterizat de instabilitate legislativă, achizițiile publice ridică probleme în aplicarea și interpretarea legislației atât autorităților contractante, cât și companiilor participante în calitate de ofertanți. Neclaritățile și ambiguitățile legislative se manifestă atât în reglementarea modului de întocmire și depunere a ofertelor, cât și în ceea ce privește exercitarea căilor de atac.

Sesizând sau, poate, fiind sesizată, cu această problematică, Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) a avut o inițiativă lăudabilă.

Astfel, pe 26 mai 2017 a intrat în vigoare un nou ordin emis de Agenția Națională pentru Achiziții Publice. Ordinul 121/2017 prevede că ANAP poate acorda consiliere metodologică pentru interpretarea și aplicarea legislației achizițiilor publice. Această consiliere se acordă prin Direcţia generală reglementare, coordonare metodologică şi suport operațional (DGRCMSO) din cadrul ANAP.  Scopul declarat este acela de a asigura “un cadru unitar de aplicare a prevederilor legislative”.

În acest sens, ANAP va realiza interpretările prin următoarele modalități:

  • a) publicarea interpretărilor, în termen de 7 zile lucrătoare, în secţiunea specifică din „Biblioteca de speţe/Întrebări frecvente” de pe pagina de internet a ANAP și în instrumentul online accesibil la adresa achizitiipublice.gov.ro, prin colectarea și inventarierea aspectelor semnalate către ANAP, precum și a răspunsurilor/punctelor de vedere din activitatea curentă și selectarea acestora pe tematici de interes;
  • b) formularea din oficiu a notificărilor/îndrumărilor vizând bune practici şi/sau alte aspecte orizontale care pot avea un impact semnificativ privind respectivele domenii de reglementare şi publicarea acestora în cadrul instrumentului prevăzut la lit. a);
  • c) formularea de răspunsuri către autorităţile/entităţile contractante şi/sau entităţile juridice fără calitate de autoritate contractantă ori către alţi operatori economici, în cazul în care răspunsul nu se regăseşte în cadrul instrumentului prevăzut la lit. a), concomitent cu includerea acestuia în instrumentul regăsit la lit. a).

Ar fi extrem de util pentru mediul de afaceri românesc ca demersul ANAP să conducă la realizarea unui cod de bune practici, care să conțină soluții date la problemele apărute în practică și care să funcționeze ca un ghid de la care actorii acestui domeniu să nu poată deroga.

Dacă în viitor veți avea aspecte neclare cu privire la interpretarea și aplicarea legislației achizițiilor, vă invităm să ne contactați prin email la office@paulopol.ro și vom formula pentru dumneavoastră o sesizare de clarificare, conform procedurii revăzute de acest Ordin.