Vă informăm că prin OUG nr. 118/22.07.2020, publicată în M. Oficial nr. 655 și intrată în vigoare în dată de 24.07.2020 („OUG 118/2020”), este introdus un program de garantare a finanțărilor de tip leasing („IMM Leasing”), similar cu IMM Invest. În cadrul acestui program, statul acordă garanții pentru finanțări de tip leasing financiar aplicanților care îndeplinesc criteriile de eligibilitate specifice programului (criterii pe care vi le prezentăm mai jos). Aplicanții pot fi atât societăți, cât și persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, precum și asociații și fundațiile care desfășoară activitate economică.

Mecanismul concret prin care se va implementa IMM Leasing, cât și caracteristicile bunurilor care se pot achiziționa, se stabilesc prin norme metodologice. Normele metodologice vor fi elaborate, potrivit OUG 118/2020, în 30 de zile de la dată intrării în vigoare a OUG 118/2020, respectiv până pe 24.08.2020.

Prin urmare, ne așteptăm că programul să devină funcțional începând cu luna septembrie 2020. Până atunci, în măsură în care acest program poate veni în sprijinul activității dvs., putem începe o analiză personalizată pentru a stabili dacă societatea dvs. îndeplinește condițiile de eligibilitate IMM Leasing. Astfel, la momentul apariției Normelor Metodologice vom putea depune în scurt timp dosarul.

1. Bunuri* ce pot fi achiziționate:

a) Echipamente IT și tehnologia informației;

b) Utilaje și echipamente tehnologice, vehicule pentru transport mărfuri și persoane, utilizate în scop comercial;

*Bunurile pot fi noi sau second-hand.

2. Beneficiile acordate de stat sunt:

a) sub formă de garanții pentru leasing, în procent de max. 80% pentru echipamente IT, max. 60% pentru utilaje și echipamente tehnologice și vehicule (pentru procentul negarantat, finanțatorul vă poate solicita drept garanție bilete la ordin);

b) sub formă de grant – statul plătește 50% din valoarea dobânzii pe întreagă perioada de leasing** și 100% comisionul de administrare și comisionul de risc;

c) avansul achitat de dvs. va fi cuprins între 0% – max. 20% din valoarea de achiziție a bunului (pentru bunurile noi) / din valoarea rezultată din evaluare (pentru bunurile second-hand);

d) valoarea reziduală va fi de max. 20% din valoarea de achiziție/evaluare a bunului. Valoarea reziduală poate fi achitată la finalul perioadei de leasing sau inclusă în ratele de leasing;

**Durata maximă a perioadei de leasing va fi de 72 de luni, cu posibilitatea acordării unei perioade de grație cuprinsă între 3 și 12 luni.

3. Condiții de eligibilitate pentru aplicanți:

a) aplicantul nu se află în dificultate în sensul că, fără intervenția statului, acesta ar fi obligat, aproape sigur, să își înceteze activitatea în termen scurt sau mediu;

b) aplicantul nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanțelor Publice și/sau finanțatorul;

c) aplicantul nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, în ultimele 6 luni sau dacă înregistrează restanțe în baza de date a Centralei Riscului de Credit, acestea sunt încadrate în categoriile “standard”, “în observație” și “substandard”;

d) aplicantul nu se află în interdicție de a emite cecuri și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăti;

e) aplicantul este eligibil conform reglementărilor interne ale finanțatorului – această condiție se va analiza în concret, împreună cu finanțatorul leasingului;

f) aplicantul nu înregistrează popriri active sau suspendate pe conturile bancare;

g) aplicantul nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe fiscale și bugetare administrate de organul fiscal central;

h) aplicantul nu desfășoară activitate în următoarele sectoare/domenii de activitate: intermedieri financiare și asigurări, tranzacții imobiliare, activități de jocuri de noroc și pariuri, producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, cu excepția vinului și berii, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, activități de închiriere și leasing, activități de investigare și protecție.

Echipa Paulopol Attorneys & Counselors vă stă la dispoziție pentru orice alte informații vă sunt necesare.

În cazul în care doriți să beneficiați de acest program, vă putem asista pe tot parcursul proiectului, ne puteți contacta pe e-mail la office@paulopol.ro.