Noutăți legislative privind stimulentul de inserție pentru părinții care revin la muncă din concediul de creștere copil

Vă informăm că, începând cu data de 17.05.2021, au intrat în vigoare modificările aduse actelor normative ce reglementează acordarea stimulentului de inserție, în principal cu privire la cuantumul acestuia în funcție de momentul în care părintele, aflat în concediu de creștere copil până la vârsta de 2 ani (3 ani în cazul copilului cu dizabilități) se întoarce la muncă.

Astfel, aceste noutăți au fost reglementate de OUG nr. 26/2021 pentru modificarea și completarea OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor și HG nr. 536/2021 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 111/2010.

Modificările legislative au fost adoptate în vederea stimulării reîntoarcerii la activitatea profesională a persoanelor ce beneficiază de indemnizație pentru creșterea copiilor, în contextual reluării treptate a activităților economice după perioada de restricții caracteristice stării de urgență și de alertă.

Astfel, în vederea atingerii scopului urmărit, legiuitorul a stabilit următoarele:

I. Valoarea stimulentului de inserţie este diferită astfel:

  • dacă părintele îndreptățit să beneficieze de stimulent se întoarce la muncă înainte de vârsta de şase luni a copilului, respectiv un an în cazul celui cu dizabilităţi, valoarea stimulentului este de 1.500 lei/lună și se acordă până la vârsta de 2 ani a copilului, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități. Apoi, valoarea stimulentului scade la 650 lei până la împlinirea copilului a vârstei de trei ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu dizabilități;
  • dacă părintele îndreptățit să beneficieze de stimulent se întoarce la muncă în perioada cuprinsă între vârsta de 6 luni şi 2 ani şi 11 luni a copilului, respectiv între vârsta de 1 an şi 3 ani şi 11 luni în cazul celui cu dizabilităţi, valoarea stimulentului este de 650 lei/lună, până când copilul împlineşte 3 ani, respectiv 4 în cazul copilului cu dizabilități.

II. Stimulentul de inserţie va fi acordat şi părinţilor care se vor întoarce la muncă după terminarea concediului de creştere a copilului, adică şi după împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani (în cazul copilului cu dizabilități).

Cu alte cuvinte, părintele aflat în concediu de creștere a copilul până la vârsta de 2 ani, respective 3 ani, nu mai are obligația, ca pentru a putea beneficia de stimulent de inserție, de a reveni la muncă cu cel puțin 60 de zile înainte de terminarea concediului de creștere a copilului.

S-a menținut doar obligația părintelui de a anunța angajatorul cu cel puțin 30 de zile înainte de reluarea raportului de muncă.

III. Părinţii care, după finalizarea concediului de creştere a copilului, nu mai au loc de muncă sau nu mai primesc venituri impozabile vor primi stimulent de inserţie dacă vor încasa din nou venituri impozabile oricând în intervalul vârstei de 2-3 ani a copilului, respectiv 3-4 ani în cazul copilului cu dizabilități.

În plus față de modificările aduse condițiilor de acordare a stimulentului de inserție, cele două acte normative mai sus indicate au stabilit în mod expres că perioadele de șomaj tehnic subvenționat de stat (conform OUG nr. 30/2020) și cele în care s-au încasat indemnizațiile pentru PFA-urile cu activitate întreruptă (conform OUG nr. 30/2020) sau redusă (conform OUG nr. 132/2020) sunt luate în calcul la vechimea necesară obținerii concediului pentru creșterea copilului și a indemnizației aferente acestui concediu.

Pentru orice informații suplimentare, lămuriri sau discuții punctuale asupra acestor modificări, nu ezitați să ne contactați pe adresa de e-mail office@paulopol.ro.